Maaseutumatkailu - onko määritelmä vanhentunut?

Julkaistu 30.8.2018

Muutama viikkoa sitten Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n HELMI-hankkeen työpajassa keskusteltiin maaseutumatkailutermistä ja sen ajankohtaisuudesta. Hankkeen tavoitteissa oli pohtia maaseutumatkailun kuvausta ja sen toimivuutta vuonna 2018. Maaseutumatkailun määritelmiä oli kehitelty ulkomailla varsinkin 1990-luvulla ja mm. kansainvälinen "rural tourism" sanan käyttö on tuottanut päänvaivaa kuvatakseen nykyistä maaseutumatkailua. Se tuntuu enemmän aluepoliittiselta määritelmältä ja keskittyy myös kuvaamaan alkutuotantoon keskittyvää toimintaa. Omissa selvityksissämme maaseutumatkailua kotimaassa kuvattiin usein maiseman kautta sekä kuvatessaan erilaisia maaseutuun sijoittuvia majoituskohteita alkaen mummon mökistä päättyen leirintäalueisiin. Myös maaseutumatkailussa korostui menneisyyden käsite, koska haastateltavista monet olivat keski-ikäisiä. Heidän näkökulmansa oli lapsuuden kuvauksissa sekä "menneen maailman" säilyttämiseen liittyvää. Maaseutua ei aina nähty nykyaikaisena ja tässä päivässä olevana toimintana. Matkailupalvelut varsinkin majoituksissa viittasivat pääasiallisesti johonkin vaatimattomaan, ei aina hyvälaatuiseen majoitukseen. Miten tämän päivän maaseutu näyttäytyy matkailijalle? Onko se vain kesäsesonkiin liittyvä, entistä kotiseutua korostava tarina?

Kokosin heinä-elokuussa ryhmän kansainvälisiä "rural tourism" asiantuntijoita (n. 20) ja käsittelin heidän kanssaan maaseutumatkailun termistöä, laatukriteerejä sekä vastuullista matkailua (vastuullista toimintaa). Monet kokivat, että maaseutumatkailun alueellisesti ja valtakunnallisesti oli hajanaista. Varsinkin Pohjoismaissa myös maaseutumatkailun määritelmä ei kuvannut sen varsinaista toimintaa riittävästi ja monipuolisesti. Baltiassa laatukriteerit olivat tuttuja, mutta resurssin niiden ylläpitämiseen ja viestintään rajalliset. Muualla Euroopassa maaseutumatkailussa sana "rural tourism" hyväksyttiin kuvaamaan kaupunkien ulkopuolella olevaa matkailua. Laatukriteerit - jos niitä oli - olivat pääasiallisesti vain majoituskohteille. Vastuullisuuden käsite nähtiin enemmänkin paikallisuutena (paikalliset ruoat, paikalliset työntekijät) sekä autenttisuutena. Ympäristövastuu tai taloudellinen vastuu eivät olleet keskeisiä.

Suomessa toteutun elokuisen työpajapäivän tuloksena maaseutumatkailun käsitettä toivottiin kehitettävän esittelemään alueellisen matkailun monipuolisuutta korostaen. Toisaalta englanninkielisenä termina "coutryside tourism" tuntui vetoavan paremmin osallistujiin kuin "rural tourism" sanaparin käyttö. 

Muita työpajapäivän keskeisiä teemoja olivat vastuullinen matkailu, laatukriteerit sekä maaseutumatkailun markkinoinnin ja myynnin kehittäminen. Selvästi toiveita laatukriteereiden kehittämiseen olisi, jossa olisi myös kannustimia matkailuyrityksille osallistumaan laatutoiminnan kehittämiseen. Tärkeimpinä kannustimina koettiin eri markkinointi- ja myyntitoimenpiteet, johon julkinen sektori valtakunnallisestikin olisi mukana taloudellisesti ja toiminnallisesti. 

Vastuullisen matkailun kannalta halutaan korostaa myös taloudellisen kannattavuuden sekä työllistämisnäkökulmia samalla kun ympäristön suojelu ja kestävä kehitys ovat keskeisesti mukana. Yrityksen kehittäminen olisi käytännön toimenpiteisiin keskittyvää ja viestintää kuluttajille tulisi lisätä kertomalla, mitä yrityksen vastuullinen toiminta tarkoittaa. Myös laatukriteereiden osalta korostui myös kuluttajien valistaminen laatukriteereiden lupauksista.

Maaseutumatkailulla on selkeä oma teemallinen sisältö ja sopisi valtakunnallisesti markkinoinnin kannalta esitellä omana itsenään. Toisaalta maaseutumatkailu hyvin soveltuu mm. VisitFinlandin oman maabrändin alle. Maaseutumatkailu ei olisi enää nykyisen alueellisen promoamisen kautta VisitFinlandin kansainvälisessä markkinoinnissa, vaan sillä olisi samanlainen status kuin esim. Outdoors Finland -tai Culture Finland -hankkeilla oli.

 

Matkailuartikkeli

Summer Fun Finland Workshop 2020 on myös online-tapahtuma 31.8.2020

Lue koko artikkeli

ToolBox-travel Consulting Oy on erikoistunut palvelu- ja matkailuyritysten sekä matkailualueiden toimintaedellytysten parantamiseen. Painopiste kaikessa toiminnassa on kansainvälisyys ja kehittyminen.

 

ToolBox Consulting Oy
Maininkitie 2 C 22
FIN-02320 Espoo Finland
Puh. +358 50 375 1328
office [at] toolboxtravel.fi
» Katso tarkemmat yhteystiedot täältä

 

Kotisivut Sivumestari