Itä-Aasia

Itä-Aasia

Itä-Aasian potentiaali näkyy niin matkailutrendejä seuratessa kuin huomioitaessa kansallisen lentoyhtiömme Finnairin voimakas panostus alueelle. Erityisesti keskitymme Itä-Aasiassa Japaniin ja Kiinaan, mutta lisäksi potentiaalinen markkina-alue on Etelä-Korea. Kiinan osalta on syytä huomioida erikseen Hong Kongin ja Taiwanin markkina-alueet, joissa matkailu on pidemmälle kehittynyt kuin manner-Kiinassa.

Etelä-Korea

Yöpymiset Etelä-Koreasta Suomeen ovat olleet vuosittain noin 35 000. Viipymä on ollut lähellä kahta vuorokautta. 

Etelä-Korean markkinat tekevät mielenkiintoiseksi ja houkuttelevaksi Finnairin suorat lentoyhteydet. Myös Etelä-Korean talous ja yhteiskunnallinen kehitys on ollut omiaan mahdollistamaan matkailua myös Eurooppaan. Maan asukasluku on n. 48 miljoonaa, joskin väestömäärän arvioidaan alkavan laskea heti vuoden 2020 jälkeen. Alhainen syntyvyys on maassa erittäin suuri ongelma.

Talouden näkökulmasta kulutus kasvaisi vielä tämän vuoden ajan noin 3,8 %-yksikön vauhtia. Yksityisen sektorin kulutus kuitenkin olisi hidastunut. Aikaisemmin hyvin perhe- ja sukukeskeisestä yhteiskunnasta on alkanut kehittyä yhä yksilökeskeisempi. Tämä on alkanut näkyä erityisesti eteläkorealaisten matkustuskäyttäytymisessä.

Etelä-Koreaan on syntynyt jo nyt matkailullisesti merkittävä asiakasryhmä, seniorimatkailijat. He ovat tyypillisesti yli 60-vuotiaita ja monelle nämä matkat ovat heidän elämänsä ensimmäisiä ulkomaanmatkoja.

Kestävä kehitys ja ympäristökysymykset ovat nousseet korealaisten tietoisuuteen, eikä sitä nähdä yksinomaan akateemisena suuntauksena.
 

SUOSITTELEMME

 • Myyntivierailut matkanjärjestäjien luo Etelä-Koreassa
 • Media- ja kuluttajatapahtumat Etelä-Koreassa
 • Matkanjärjestäjä- ja mediavierailut Suomeen
 • Workshop-tilaisuuksiin osallistuminen
 • Koreankielinen materiaali ja internet-sivut
   

TOIMENPITEITÄ 2017 - 2018

HITS – Hana Tour International Travel Show 2018
Suurimman korealaisen matkanjärjestäjän Hana Toursin järjestämä B2B-tilaisuus on paras väylä matkatoimistojen tavoittamiseen. Mukana matkanjärjestäjiä, matkatoimitostoja, laivayhtiöitä jne. Kävijämäärät 2013: 85 000 (kuluttajaa), yli 600 (elinkeinon edustajaa).
Ajankohta: Toukokuu 2018
Paikka: Seoul, Etelä-Korea
Hinta: 1 900€ + alv 24%
Hinta sisältää: Osallistumisjärjestelyt ja osasto
Hinta ei sisällä: Matkakulut, majoitus, ruokailu
Huom: Toimenpiteen toteuttaminen edellyttää vähintään 4 yrityksen osallistumista
 

Myyntipuhelut Korean matkailuelinkeinolle
Myyntipuhelut korealaisen ammattilaisen toimesta (englanti). Kaikki tapaamiset pyynnöstä. Matkatoimistojen tapaaminen kasvokkain on miltei välttämättömyys uusille, Korean markkinoille saapuville toimijoille. Tämä on paras tapa keskustella tuotekehityksestä.
Aika: Ympäri vuoden
Paikka: Seoul ja lähiseudut
Hinta:
1 päivä: 540€ + alv 24% 
2 päivää: 950€ + alv 24%
1 viikko:1 900 + VAT 24%
Hinta sisältää: Järjestelyt, etukäteisinfopaketti ostajalle, englannin- ja koreankielen tulkkaus
Hinta ei sisällä: Matkustus- ja majoituskulut, ruokailut, rahti
 

Digitaaliset markkinointipalvelut
Kaikki digitaaliset markkinointipalvelut ovat saatavilla ympäri vuoden. Ei minimi- tai maksimirajoituksia.
1) Online viraalimarkkinointi Naver ja Daum -verkkosivuilla 
Voidaan toteuttaa myös kausittaisena kampanjana.
Hinta: Alkaen 600€ + alv 24% / kk
2) Sähköinen uutiskirje matkailuelinkeinolle ja medialle
Uutiskirje voi sisältää 5-10 myyjän uutiset. Lähetetään 3-4 krt vuodessa 100 yritykselle.
Hinta: 1 000€ + alv 24% / 1 lähetys (5-10 myyjän uutiset)
3) Yrityksen blogin ylläpito tai kahvila -kampanja
Kysy lisätietoa ja pyydä tarjousta.
 

Asiakasrekisterin kehittäminen
Matkailuelinkeinon (matkanjärjestäjät, matkatoimistot, media) asiakasrekisterin kehittäminen
Hinta: Perustiedot 600€ + alv 24%
Hinta sisältää: 50 yritystä
 

Yhteistyökumppanimme Etelä-Koreassa:

Foresight Marketing, Michelle Kwan

 

Japani

MATKAILU

Joku voisi sanoa, että japanailaiset naiset ovat päätöksentekijöitä. Word of mouth -markkinointi on  tärkeä lähimatkailuun liittyvissä päätöksissä. Matkatoimistot ja matkanjärjestäjät ovat taas tärkeämpiä kun kyseessä on pitkänmatkan kohteisiin liittyvät matkustuspäätökset. Sähköisellä markkinoinnilla on rajallinen vaikutus japanilaisten matkailuun liittyvässä päätöksenteossa. Japanilaiset kuluttajat arvostavat japaninkielistä printtimateriaalia.

Monet matkatoimistot keskittyvät inbound -matkailuun. Samaan aikaan pakettimatka -business pienenee. Kansainvälisten matkavaraushakukoneiden suosio kasvaa. Risteilyjen myynti kasvaa yhä enemmän japanilaisten kuluttajien keskuudessa. He varaavat matkansa pääosin nettisivujen kautta.
 

TALOUS

Talouden kasvun ennustetaan nousevan 1,4 prosenttiin vuonna 2017.  Sitä  tukevat Aasian vahva, kansainvälinen kauppa sekä talouden elvytys.  IMF (International Monetary Fund) kasvatti ennustettaan maailman kolmanneksi suurimmasta taloudesta 1,2 prosenttiin BKT:n kasvusta vuonna 2017 ja 0,6% seuraavana vuonna. Yksityinen kulutus on kuitenkin heikkkoa ja kassavirtaiset yritykset ovat haluttomia tekemään suuria palkankorotuksia. 
 

SUOSITTELEMME

 • Myyntivierailut matkanjärjestäjien luo Japanissa
 • Media- ja kuluttajatapahtumat Japanissa
 • Matkanjärjestäjä- ja mediavierailut Suomeen
 • Workshop-tilaisuuksiin osallistuminen
 • Japaninkielinen materiaali ja internet-sivut
 • Viraalikampanjointi sosiaalisessa mediassa
   

TOIMENPITEITÄ 2017 - 2018

Pop-up tapahtuma tokiolaisessa tavaratalossa 2018
Yhdistämme matkailun, muotoilun ja suomalaisen ruokakulttuurin esittelyn tokiolaisille asiakkaille.     
Aika:
 Marraskuu 2018, kesto 5 päivää
Paikka: Tokio, Mitsukoshi-tavaratalo  
Hinta:
3 500€ / yritys, enintään 2 yrityksen edustajaa
Hinta sisältää: Tapahtuman järjestelyt, myyntipöytä, kassalaite (yhteinen), varastotila myytäville tavaroille/tuotteille.     
Hinta ei sisällä:
 Matka- ja majoituskustannukset, ruokailu, rahti- ja tullauskustannukset
Huom: Tapahtuman toteuttamiseksi tarvitaan vähintään 5 yritystä.              
                                         

Matkailukohdemarkkinointi suosituissa japanilaisissa opaskirjoissa
Japanilaiset suosivat painettuja sekä internet-sivuilla toimivia matkaopaskirjoista. Monet japanilaiset ottavat ko. kirjat mukaan matkalle ja noudattavat niissä annettuja ohjeita ja vinkkejä. Opaskirjat ovat voimassa 1 - 3 vuotta. Opaskirjan koko 135mm x 210mm.
Aika: Ympäri vuoden
Paikka: Japani  
Hinta: 1/1 -sivu 3 700€ ja 1/2 -sivua 3 200€  
Hinta sisältää: Kohde- tai yritystietojen tiedot opaskirjaan, projektin aikataulutus ja koordinointi, käännökset japaninkielelle  
Hinta ei sisällä:
Muuta: Opaskirjan toteutus aikataulutetaan noin joka toinen vuosi. Internet-sivuille voi päästä nopeammin, sillä tietoja päivitetään useammin.                                                                                        
 

Kiina

Maan voimakas vientikauppa elvyttää taloutta. Kiinasta on tullut globaali vetovoimatekijä taantumasta poispääsemiseksi. Kiinassa BKT:n kasvun täytyy olla yli 10 %, muuten myös siellä työttömyys lähtee kasvuun.  Samalla se aiheuttaa paineita jopa hintojen alentumiseen. Kuitenkaan hinnat eivät lähtisi helposti nousuun tällaisessa tilanteessa. Inflaatio pysyisi erittäin alhaisena eli n. 0,5 %.  Kiinalaisten talouksien varallisuus kasvaa edelleen, mutta korostunee erityisesti kaupunkiyhdyskunnissa. Tämän vuoksi maaseutuväestöä muuttaa kaiken aikaa lisää kaupunkeihin.

Kiina ohitti jo vuonna 2013 matkailijamäärissä sekä kokonaisrahankäytössä siihen saakka kärkisijoilla loistaneet Saksan ja Yhdysvallat. Kiinasta ulkomaille suuntautuvan matkailun arvioidaan nousevan tänä vuonna noin 120 miljoonaan matkailijaan! Vuonna 2014 Suomessa mitattiin 128 685 yöpymistä. Keskimäärin kiinalainen vierailija viipyi Suomessa 1,5 vuorokautta.

Alussa kannattaa keskittyä Pekingiin, Shanghaihin, Guangzhouhun ja Hong Kongin suurkaupunkeihin. Myös kaupunkeja ympäröivät provinssit ovat tärkeitä lähtöalueita.
 

MATKAILU

Kiina on vähitellen kasvamassa suurimmaksi matkailijaryhmäksi. Silti vielä joitakin haasteita esiintyy lähinnä viisumikäytäntöihin liittyen. Yksittäisten matkailijoiden (FIT) osuus kasvaa. Luksusmarkkinat ovat suhteellisen suuret huolimatta joistakin taloudellisista huolista.

Kiinalaisten yöpymiset nousivat yli 122 000 000 vuonna 2016 ja tällä hetkellä outbound -matkailun ennustetaan kasvavan kansainvälisesti jopa 8% vuonna 2018.  Kiinalaiset myös kuluttavat eniten verrattuna muiden maiden matkailijoihin. He yhdistävät edelleen useissa maissa vierailemisen matkoillaan ja siitä syystä mainostamme suurempia alueita kuin vain yksittäistä maata. Yhä useampi matkailija etsii uusia kohteita.
 

SUOSITTELEMME

 • Myyntivierailut matkanjärjestäjien luo Kiinassa
 • Cross-marketing kampanjointi
 • Media- ja PR-tapahtumat Kiinassa
 • Matkanjärjestäjä- ja mediavierailut Suomeen
 • Workshop-tilaisuuksiin osallistuminen
 • Kiinankielinen materiaali ja internet-sivut
 • Viraalikampanjointi sosiaalisessa mediassa
 • Tuotekehitystyö, jossa huomioidaan kiinankielen asema (Special Interest -ohjelmat ja Stop-over -paketit)
   

TOIMENPITEITÄ 2017 - 2018

Uusi kiinalaisille suunnattu portaali ja viraalimarkkinointikampanjat

 • Green North Portal -  kampanja sekä
 • Viraalimarkkinointikampanjat Qunar.comin, Ctripin ja Ali Baba Groupin kanssa
   

Green North Portal

 • Premium Partner -kohdekampanja: 3 000€ / 6kk tai 5 500€ / 12kk. Matkailukohteen oma näyttösivu, pääkohteet, majoituskohteet, ravintolat ja aktiviteetit. Enintään 20 tuotekorttia kohteesta.
 • Premium Partner -yrityskampanja: 2 000€ / 6kk tai 3 500€ / 12kk. Yritysnäkyvyys näyttösivulla. Pääkohteen esittely, majoituspalvelut, ravintolat ja aktiviteetit. Enintään 20 tuotekorttia yrityksestä.
 • SoMe-kampanja:  Edellyttää Premium Partner -kampanjapaketin hankintaa (Kohde tai Yritys). SoMe-kampanjassa tehdään kululttajille tuotekorteista kampanjoita. SoMe-kampanja toteutetaan vaihtoehdoisesti tunnetuimmilla SoMe-sivustoilla (Weibo, RenRen, Youku (video), WeChat) Baidu-hakukonemarkkinointia. Hinta 3 000€ / 6kk ja 4 500€ / 12kk.
 • Nordic Explore Kiertomatka, sopii esim. 2 tai useamman maan ja kohteen esittelyyn. Soveltuu DMC-toimistoille, kuljetusyrityksille. Oma esittelysivu €3 500€ / 6kk ja 5 000€ / 12kk. 
  • Kohdepaketti: 1 900€ / 6kk ja 3 500€ / 12kk. Matkailukohteen näkyvyys pääsivun alaosassa. Yksi tuotekortti, jossa kuvia, kartta, kohde-esittely kiinaksi ja yhteystiedot. 
  • Yrityspaketti: 1 500€ / 6kk ja 3 000€ / 12kk. Yritysnäkyvyys pääsivun alaosassa. Yksi tuotekortti, jossa on kuvia, kartta, esittelyteksti kiinaksi ja yhteystiedot. 
    

Qunar.com -kampanja 2017-2018
Kohde-/yritysnäkyvyys Qunar.com -myyntiportaalissa. 800 miljoonaa mahdollista käyttäjää. Vain yhden vuoden sopimukset. Erillistä kampanjamateriaalia saatavilla.
 

DMC yrityksellesi/kohteellesi
Henkilökuntamme toimii välittävänä toimijana kiinalaisten ja yrityksesi asiakkaiden välillä. Portaalialustana sekä Green North että Qunar.com
 

ToolBox kiinalaisen outbound -matkailun kehittäminen COTRI -partnerina
COTRI on maailman johtava riippumaton, kiinalaisen outbound -matkailun tutkimusinstituutti. ToolBox on sen virallinen partneri Baltian maissa, pohjoismaissa sekä Venäjällä. Tarjoamme matkailun kehittämisprojekteja, koulutuskursseja, tutkimuksia ja markkinointitapahtumia.
Hinta:
350€ + alv 24% / henkilö tai
3500€ + alv 24% / kohde (max. 16 osallistujaa)
 

"Chinese Tourist Welcome" - koulutuskurssit
Kurssin rakenne: 7 modulia, pituus 2 päivää. Pääsy myös erityiseen kiinalaiseen outbound -matkailun tietojärjestelmään sekä matkanjärjestäjä -listalle. Lisäksi 1 päivän "eMarketing in China" ja 1/2 päivän "Chinese Tourist Welcome II" -kurssit.
 

COTTM 2018
Kiinan johtavat outbound-matkamessut yksinomaan kiinalaisille matkailuammattilaisille. Voidaan yhdistää China Roadshow’n kanssa. www.cottm.com
Aika: 16. - 18.4.2018
Paikka: Peking, Kiina
Hinta:
1 900€ + alv 24 % / yritys / osallistuja, jaettu pöytä 
2 500€ + alv 24% / yritys / osallistuja, oma pöytä
Lisähinnasta erillinen myyntikäynti - päivä, jonka hinta  350€ / osallistuja 
Hinta sisältää: Tapahtumajärjestelyt osastoineen, manuaalit, sovitut ostajatapaamiset
Hinta ei sisällä: Matkakulut, majoitus, ruokailut, rahti
 

Hong Kong International Travel Expo 2018
Hong Kongin ainoa ammattilaistapahtuma, jossa mukana MICE. Ostajia Hong Kongista, Kiinasta ja Aasiasta.
Ajankohta: 14. - 17.6.2018
Hinta: 2 250€ + alv24% (väh.3 yritystä/9 m2 tila)
Hinta sisältää: Logo, esitejakelu, uutislehti ammattilaisille ja lehdistölle, ammattilais- ja media yhteystiedot, tekstin editointi paikalliseen esitteeseen
Hinta ei sisällä: Matkakulut, majoitus, ruokailut
Ilmoittautuminen: 15.2.2018 mennessä
 

ITB China, Shanghai 2018 
Kiinan johtavat outbound- matkailun messut. Tapahtuma on ainoa, jonka maan kansallinen matkailun edistämiskeskus, CNTA, on virallisesti hyväksynyt. 
Aika: 16. – 18.05.2018
Paikka: Shanghai, Kiina
Hinta:
3 250€ + alv 24% / yritys
2 450€ + alv 24% / yritys 
Hinta sisältää: “Green North”-osasto. Tapahtuman järjestäminen, osasto, myyntimanuaalit, etukäteistapaamisen järjestäminen ja jaettu myyntitiski toisen yrityksen kanssa  
Hinta ei sisällä: Matka- ja majoituskustannukset, ruokailut, esiterahdit
Huom: Vähimmäisosallistujamäärä 6 yritystä
 

CITM 2017
18 000 myyjää ja 30 000 vierailijaa. CITM järjestetään joka toinen vuosi ja se on suurin ammatillinen matkamyyntitapahtuma Kiinassa.
Aika: 20. - 22.10.2017
Paikka: Shanghai, Kiina
Hinta: 3 900€ + alv 24% / yritys (max. 2 osallistujaa)
Hinta sisältää: Pöydän Green North-osastolla, manuaalit, etukäteen sovitut tapaamiset (yhdistetyt etukäteen sovitut tapaamiset sekä jaettu tapaamispöytä)
Hinta ei sisällä: Matka- ja majoituskustannukset, ruokailu
Huom: Vähintään 6 osallistujaa tarvitaan toimenpiteen toteuttamiseksi
 

Singapore

ITB ASIA 2017, Singapore "Luxury in Europe"
Aika:
25. - 27.10.2017
Paikka: Singapore
Hinta:
7 900€ + alv 24% / yksi yrityksen edustaja / oma pöytä
Lisämaksusta lisämyyntipäivä, 350€ / osallistuja
Ilmoittautuminen: Tällä sivulla olevan Ilmoittaudu-linkin kautta
 

Lisätiedot: office [at] toolboxtravel.fi

 

Yhteistyökumppanimme Kiinassa ja Hong Kongissa:

Futuvision Oy, Tarsus Ltd., China Tekway Oy, HAR Consultancy Ltd

Matkailuartikkeli

Kutsu: Matkailun digitalisaatio -seminaari ja workshop 15.5.2018

Lue koko artikkeli

ToolBox-travel marketing & consulting on erikoistunut palvelu- ja matkailuyritysten sekä matkailualueiden toimintaedellytysten parantamiseen. Painopiste kaikessa toiminnassa on kansainvälisyys ja kehittyminen.

 

ToolBox-travel marketing & consulting
Maininkitie 2 C 22
FIN-02320 Espoo Finland
Puh. +358 50 375 1328
office [at] toolboxtravel.fi
» Katso tarkemmat yhteystiedot täältä