Itä-Aasia

Itä-Aasia

Itä-Aasian potentiaali näkyy niin matkailutrendejä seuratessa kuin huomioitaessa kansallisen lentoyhtiömme Finnairin voimakas panostus alueelle. Erityisesti keskitymme Itä-Aasiassa Japaniin ja Kiinaan, mutta lisäksi potentiaalinen markkina-alue on Etelä-Korea. Kiinan osalta on syytä huomioida erikseen Hong Kongin ja Taiwanin markkina-alueet, joissa matkailu on pidemmälle kehittynyt kuin manner-Kiinassa.

Etelä-Korea

Yöpymiset Etelä-Koreasta Suomeen ovat olleet vuosittain noin 35 000. Viipymä on ollut lähellä kahta vuorokautta. 

Etelä-Korean markkinat tekevät mielenkiintoiseksi ja houkuttelevaksi Finnairin suorat lentoyhteydet. Myös Etelä-Korean talous ja yhteiskunnallinen kehitys on ollut omiaan mahdollistamaan matkailua myös Eurooppaan. Maan asukasluku on n. 48 miljoonaa, joskin väestömäärän arvioidaan alkavan laskea heti vuoden 2020 jälkeen. Alhainen syntyvyys on maassa erittäin suuri ongelma.

Talouden näkökulmasta kulutus kasvaisi vielä tämän vuoden ajan noin 3,8 %-yksikön vauhtia. Yksityisen sektorin kulutus kuitenkin olisi hidastunut. Aikaisemmin hyvin perhe- ja sukukeskeisestä yhteiskunnasta on alkanut kehittyä yhä yksilökeskeisempi. Tämä on alkanut näkyä erityisesti eteläkorealaisten matkustuskäyttäytymisessä.

Etelä-Koreaan on syntynyt jo nyt matkailullisesti merkittävä asiakasryhmä, seniorimatkailijat. He ovat tyypillisesti yli 60-vuotiaita ja monelle nämä matkat ovat heidän elämänsä ensimmäisiä ulkomaanmatkoja.

Kestävä kehitys ja ympäristökysymykset ovat nousseet korealaisten tietoisuuteen, eikä sitä nähdä yksinomaan akateemisena suuntauksena.

SUOSITTELEMME

 • Myyntivierailut matkanjärjestäjien luo Etelä-Koreassa
 • Media- ja kuluttajatapahtumat Etelä-Koreassa
 • Matkanjärjestäjä- ja mediavierailut Suomeen
 • Workshop-tilaisuuksiin osallistuminen
 • Koreankielinen materiaali ja internet-sivut

TOIMENPITEITÄ 2017 - 2018

HITS – Hana Tour International Travel Show 2018
Suurimman korealaisen matkanjärjestäjän Hana Toursin järjestämä B2B-tilaisuus on paras väylä matkatoimistojen tavoittamiseen. Mukana matkanjärjestäjiä, matkatoimitostoja, laivayhtiöitä jne. Kävijämäärät 2013: 85 000 (kuluttajaa), yli 600 (elinkeinon edustajaa).

Ajankohta: toukokuu 2018

Paikka: Seoul

Hinta: 1 900€ + alv 24%

Hinta sisältää: osallistumisjärjestelyt ja osasto

Hinta ei sisällä: matkakulut, majoitus, ruokailu

Huom: Toimenpiteen toteuttaminen edellyttää vähintään  yrityksen osallistumista

 

Myyntikäynnit
Osallistuvan yrityksen toiveista voimme järjestää tapaamisia etelä-korealaisten matkailuyritysten  ja median kanssa. 

Hinta:

1 päivä 540€ + alv 24%

2 päivää 950€+ alv 24%

1 viikko 1 900€ + alv 24%

Hinta sisältää: järjestelyt, etukäteisinfopaketti ostajille, englannin- ja koreankielinen tulkkaus

Hinta ei sisällä: matka- ja majoituskulut, ruokailu

 

Digitaaliset markkinointipalvelut:

1) Online viraalimarkkinointi Naver ja Daum -verkkosivuilla                                                          Voidaan toteuttaa myös kausittaisena kampanjana.
Hinta: Alkaen 600€ + VAT 24% / kk
2) Sähköinen uutiskirje matkailuelinkeinolle ja medialle
Uutiskirje voi sisältää 5-10 myyjän uutiset. Lähetetään 3-4 krt vuodessa 100 yritykselle.
Hinta: 1 000€ + alv 24% / 1 lähetys (5-10 myyjän uutiset)
3) Yrityksen blogin ylläpito tai kahvila -kampanja
Kysy lisätietoa ja pyydä tarjousta.

 

Asiakasrekisterin kehittäminen
Matkailuelinkeinon (matkanjärjestäjät, matkatoimistot, media) asiakasrekisterin kehittäminen.
Hinta: Perustiedot 600€ + alv 24%
Hinta sisältää: 50 yritystä
 
Ilmoittautuminen tällä sivulla olevan Ilmoittaudu-linkin kautta.
Lisätiedot: office [at] toolboxtravel.fi
 
Yhteistyökumppanimme Etelä-Koreassa:
Foresight Marketing, Michelle Kwan

 

Japani

Japani on toipumassa syvimmästä taloudellisesta lamasta/taantumasta sitten II MS:n. Vienti on ollut kulmakivä taloudellisessa kasvussa.  Japania koetelleen maanjäristyksen ja tsunamin vaikutukset jäivät Suomessa vuonna 2011 varsin pieniksi. Matkailu jopa kasvoi alueellisesti Suomessa. Todellisen BKT:n ennustetaan nousevan 1,5 % vuonna 2013.

Japanin päämarkkina-alueet ovat:

 1. Suur-Tokio
 2. Suur-Osaka
 3. Nagoya

Tämä vastaa n. 75 % kaikista japanilaisista matkailijoista, jotka tulevat Suomeen (tieto MEK).

Japanilaisten matkailijoiden yöpymiset kasvoivat vuonna 2012 yli 21 %:lla ollen suurin kansallisuus yöpymisten kasvussa. Japanilaisten kohteet ovat olleet pääkaupunkiseutu, suurimmat kaupungit, Lappi ja uutuutena myös Järvi-Suomi. 

Japanilaiset matkailijat voisi jakaa kahteen asiakassegmenttiin matkustustavan mukaan. Perinteinen ryhmä, jossa jo varsin iäkkäitä matkailijoita saapuu Japanista Suomeen kiertomatkalle. Näillä matkoilla Suomi on vain osa esim. Pohjoismaista kiertuetta. Näitä matkailijoita saapuu ympäri vuoden. Laivayhtiöillä on merkittävä asema mm. näiden ryhmien siirtämisessä maasta toiseen.

Toisen ja ehkä tulevaisuutta ajatellen mielenkiintoisemman ryhmän muodostavat nuoret naiset, joilla on rahaa matkustaa ja he haluavat tutustua yhteen maahan kerralla syvällisemmin. Ns. Special Interest –vierailut ovatkin heidän keskuudessaan suosittuja.

SUOSITTELEMME

 • Myyntivierailut matkanjärjestäjien luo Japanissa
 • Media- ja kuluttajatapahtumat Japanissa
 • Matkanjärjestäjä- ja mediavierailut Suomeen
 • Workshop-tilaisuuksiin osallistuminen
 • Japaninkielinen materiaali ja internet-sivut
 • Viraalikampanjointi sosiaalisessa mediassa

TOIMENPITEITÄ 2017

Pop-up tapahtuma tokiolaisessa tavaratalossa 2018

Yhdistämme matkailun, muotoilun ja suomalaisen ruokakulttuurin esittelyn tokiolaisille asiakkaille.     

Aika: marraskuu 2018, kesto 5 päivää                                            

Paikka: Tokio, Mitsukoshi-tavaratalo                                                                                                              

Hinta: 3 500€ / yritys, enintään 2 yrityksen edustajaa                                                                                  

Hinta sisältää: tapahtuman järjestelyt, myyntipöytä, kassalaite (yhteinen), varastotila myytäville tavaroille/tuotteille.                                                                                                                                            

Hinta ei sisällä: matka- ja majoituskustannukset, ruokailu, rahti- ja tullauskustannukset

Muuta: Tapahtuman toteuttamiseksi tarvitaan vähintään 5 yritystä.

 

Matkailukohtemarkkinointi suosituissa japanilaisissa opaskirjoissa

Japanilaiset suosivat painettuja sekä internet-sivuilla toimivia matkaopaskirjoista. Monet japanilaiset ottavat ko. kirjat mukaan matkalle ja noudattavat niissä annettuja ohjeita ja vinkkejä. Opaskirjat ovat voimassa 1 - 3 vuotta. Opaskirjan koko 135mm x 210mm                                                                                                   

Aika: ympäri vuoden                                                                                                                                         

Paikka: Japani                                                                                                                                                     

Hinta: 1/1 -sivu 3 700€ ja 1/2 -sivua 3 200€                                                                                                  

Hinta sisältää: kohde- tai yritystietojen tiedot opaskirjaan, projektin aikataulutus ja koordinointi, käännökset japaninkielelle                                                                                                                                  

Hinta ei sisällä:

Muuta: Opaskirjan toteutus aikataulutetaan noin joka toinen vuosi. Internet-sivuille voi päästä nopeammin, sillä tietoja päivitetään useammin.

 

Kiina

Maan voimakas vientikauppa elvyttää taloutta. Kiinasta on tullut globaali vetovoimatekijä taantumasta poispääsemiseksi. Kiinassa BKT:n kasvun täytyy olla yli 10 %, muuten myös siellä työttömyys lähtee kasvuun.  Samalla se aiheuttaa paineita jopa hintojen alentumiseen. Kuitenkaan hinnat eivät lähtisi helposti nousuun tällaisessa tilanteessa. Inflaatio pysyisi erittäin alhaisena eli n. 0,5 %.  Kiinalaisten talouksien varallisuus kasvaa edelleen, mutta korostunee erityisesti kaupunkiyhdyskunnissa. Tämän vuoksi maaseutuväestöä muuttaa kaiken aikaa lisää kaupunkeihin.

Kiina ohitti jo vuonna 2013 matkailijamäärissä sekä kokonaisrahankäytössä siihen saakka kärkisijoilla loistaneet Saksan ja Yhdysvallat. Kiinasta ulkomaille suuntautuvan matkailun arvioidaan nousevan tänä vuonna noin 120 miljoonaan matkailijaan! Vuonna 2014 Suomessa mitattiin 128 685 yöpymistä. Keskimäärin kiinalainen vierailija viipyi Suomessa 1,5 vuorokautta.

Alussa kannattaa keskittyä Pekingiin, Shanghaihin, Guangzhouhun ja Hong Kongin suurkaupunkeihin. Myös kaupunkeja ympäröivät provinssit ovat tärkeitä lähtöalueita.

SUOSITTELEMME

 • Myyntivierailut matkanjärjestäjien luo Kiinassa
 • Cross-marketing kampanjointi
 • Media- ja PR-tapahtumat Kiinassa
 • Matkanjärjestäjä- ja mediavierailut Suomeen
 • Workshop-tilaisuuksiin osallistuminen
 • Kiinankielinen materiaali ja internet-sivut
 • Viraalikampanjointi sosiaalisessa mediassa
 • Tuotekehitystyö, jossa huomioidaan kiinankielen asema (Special Interest -ohjelmat ja Stop-over -paketit)

 

TOIMENPITEITÄ 2017 - 2018

Uusi kiinalaisille suunnattu portaali ja viraalimarkkinointikampanjat
 • Green North Portal -  kampanja sekä
 • viraalimarkkinointikampanjat Qunar.comin, Ctripin ja Ali Baba Groupin kanssa

 

Green North Portal

 • Premium Partner -kohdekampanja: 3 000€ / 6kk tai 5 500€ / 12kk. Matkailukohteen oma näyttösivu, pääkohteet, majoituskohteet, ravintolat ja aktiviteetit. Enintään 20 tuotekorttia kohteesta.
 • Premium Partner -yrityskampanja: 2 000€ / 6kk tai 3 500€ / 12kk. Yritysnäkyvyys näyttösivulla. Pääkohteen esittely, majoituspalvelut, ravintolat ja aktiviteetit. Enintään 20 tuotekorttia yrityksestä.
 • SoMe-kampanja:  Edellyttää Premium Partner -kampanjapaketin hankintaa (Kohde tai Yritys). SoMe-kampanjassa tehdään kululttajille tuotekorteista kampanjoita. SoMe-kampanja toteutetaan vaihtoehdoisesti tunnetuimmilla SoMe-sivustoilla (Weibo, RenRen, Youku (video), WeChat) Baidu-hakukonemarkkinointia. Hinta 3 000€ / 6kk ja 4 500€ / 12kk.
 • Nordic Explore Kiertomatka, sopii esim. 2 tai useamman maan ja kohteen esittelyyn. Soveltuu DMC-toimistoille, kuljetusyrityksille. Oma esittelysivu €3 500€ / 6kk ja 5 000€ / 12kk. 
  • Kohdepaketti: 1 900€ / 6kk ja 3 500€ / 12kk. Matkailukohteen näkyvyys pääsivun alaosassa. Yksi tuotekortti, jossa kuvia, kartta, kohde-esittely kiinaksi ja yhteystiedot. 
  • Yrityspaketti: 1 500€ / 6kk ja 3 000€ / 12kk. Yritysnäkyvyys pääsivun alaosassa. Yksi tuotekortti, jossa on kuvia, kartta, esittelyteksti kiinaksi ja yhteystiedot. 

 

Qunar.com -kampanja 2017-2018

Kohde-/yritysnäkyvyys Qunar.com -myyntiportaalissa. 800 miljoonaa mahdollista käyttäjää. Vain yhden vuoden sopimukset. Erillistä kampanjamateriaalia saatavilla.

 

DMC yrityksellesi/kohteellesi

Kiinankielinen henkilökuntamme toimii välittävänä toimijana kiinalaisten ja yrityksesi asiakkaiden välillä. Portaalialustana sekä Green North että Qunar.com.

 

Kiina: Tallinna ja Riika, 14.5 - 17.5.2017

Paikka ja aika:

Tallinna, hotelli Viru

Klo 19.00 – 13.00. 

Osallistumismaksu:

450€ + alv 24 % (yksi edustaja)

600€ + alv 24% (kaksi edustajaa samasta yrityksestä)

700€ + alv 24% (kaksi edustajaa eri yrityksistä jakaa yhteisen esittelypöydän)

Hinta sisältää: esittelypöytä, sähkö, langaton internetyhteys, kahvi/tee ja pientä syötävää tapahtuman aikana. 

Hinta ei sisällä: matka-, majoitus- ja esitekuljetuskustannukset

Huom: Alueella rajoitetusti auton pysäköimispaikkoja. Lähin metropysäkki on Kamppi.

Mahdollisista ruokarajoitteista pyydetään tiedottamaan ilmoittautumisen yhteydessä. 

Ilmoittautuminen: viimeistään 8.4.2016 mennessä osoitteeseen: kari.halonen [at] toolboxtravel.fi

 

Seminaari ja workshop, Hong Kong ja Etelä-Kiina, 27.3.2017
B2B-tapatuma, joka järjestetään ostajille HongKongissa. Kutsuja lähetetään seuraavasti: 60 Hong Kong.
Ajankohta: 15.3.2017
Hinta: 850€ + alv 24% / yritys (väh.5 yritystä tavitaan Hong Kongiin, väh. 7 Etelä-Kiinaan)
Hinta sisältää: järjestelyt, ruokailu, paikallinen kuljetus, ostajien yhteystiedot tilaisuuden jälkeen
Hinta ei sisällä: matkakulut, majoitus, ruokailu
Ilmoittautuminen: 15 helmikuuta 2017.

 

COTTM 2018
Kiinan johtavat outbound-matkamessut yksinomaan kiinalaisille matkailuammattilaisille. Voidaan yhdistää China Roadshow’n kanssa. www.cottm.com
Ajankohta: Peking, 16.-18.4.2018
Hinta: 1 900€ + alv 24 % / yritys / osallistuja, jaettu pöytä. 2 500€ + alv 24% / yritys / osallistuja, oma pöytä. Lisähinnasta erillinen myyntikäynti - päivä 350€ / osallistuja. Huom. COTRI-koulutukseen osallistuvat saavat alennusta messuosallistumisesta.
Hinta sisältää: tapahtumajärjestelyt osastoineen, manuaalit, sovitut ostajatapaamiset
Hinta ei sisällä: matkakulut, majoitus, ruokailut, rahti
Huom: Toimenpiteen toteuttamiseksi tarvitaan vähintään 10 yritystä.

 

Hong Kong International Travel Expo 2018
Hong Kongin ainoa ammattilaistapahtuma, jossa mukana MICE. Ostajia Hong Kongista, Kiinasta ja Aasiasta.
Ajankohta: 14. - 17.6. 2018
Hinta: 2 250€ + alv24% (väh.3 yritystä/9 m2 tila)
Hinta sisältää: logo, esitejakelu, uutislehti ammattilaisille ja lehdistölle, ammattilais- ja media yhteystiedot, tekstin editointi paikalliseen esitteeseen
Hinta ei sisällä: matkakulut, majoitus, ruokailut
Ilmoittautuminen: 15.2.2018 mennessä

 

ITB China, Shanghai 2018

Kiinan johtavat outbound- matkailun messut. Tapahtuma on ainoa, jonka maan kansallinen matkailun edistämiskeskus, CNTA, on virallisesti hyväksynyt. 

Päivämäärä: 16. – 18.05.2018

Hinta: 3 900€ / yritys (enintään 2 edustajaa/yritys)                                              

Hinta sisältää: “Green North”-osasto. Tapahtuman järjestäminen, osasto, myyntimanuaalit, etukäteistapaamisen järjestäminen ja jaettu myyntitiski toisen yrityksen kanssa.  

Hinta ei sisällä: matka- ja majoituskustannukset, ruokailut, esiterahdit

Muuta: Vähimmäisosallistujamäärä 6 yritystä. 

 

CITM 2017, Shanghai 2017

18 000 myyjää ja 30 000 vierailijaa. CITM järjestetään joka toinen vuosi ja se on suurin ammatillinen matkamyyntitapahtuma Kiinassa.

Ajankohta: 20. - 22.10.2017

Hinta: 3 900€ + alv 24% / yritys (max. 2 osallistujaa)

Hinta sisältää: pöydän Green North-osastolla, manuaalit, etukäteen sovitut tapaamiset (yhdistetyt etukäteen sovitut tapaamiset sekä jaettu tapaamispöytä)

Hinta ei sisällä: matka- ja majoituskustannukset, ruokailu

 

SINGAPORE

 

ITB ASIA 2017, Singapore "Luxury in Europe"

Ajankohta: 25. - 27.10.2017

Hinta: 7 900€ + alv 24% / yksi yrityksen edustaja. Lisämaksusta lisä myyntipäivä, 350€ / osallistuja.

 

Ilmoittautuminen tapahtumiin tällä sivulla olevan Ilmoittaudu-linkin kautta.

Lisätiedot: office [at] toolboxtravel.fi

 

Yhteistyökumppanimme Kiinassa ja Hong Kongissa:

Futuvision Oy, Tarsus Ltd., China Tekway Oy, HAR Consultancy Ltd

Matkailuartikkeli

Suomen kansainvälisen matkailun voittajat ja häviäjät vuoden 2017 alkukausi

Lue koko artikkeli

ToolBox-travel marketing & consulting on erikoistunut palvelu- ja matkailuyritysten sekä matkailualueiden toimintaedellytysten parantamiseen. Painopiste kaikessa toiminnassa on kansainvälisyys ja kehittyminen.

 

ToolBox-travel marketing & consulting
Maininkitie 2 C 22
FIN-02320 Espoo Finland
Puh. +358 50 375 1328
office [at] toolboxtravel.fi
» Katso tarkemmat yhteystiedot täältä