Pohjoismaat


Lähimarkkinoihin kannattaa panostaa jo voyymien vuoksi. Myös huomioiden matkailualue tai jopa sen yritys, mahdollisuudet tunnettuuden osalta ovat paremmat kuin kauempana olevien markkinoiden. Markkinoinnissa ei kuitenkaan voi unohtaa tuotemarkkinoinnin lisäksi myös imagoon panostamisena - varsinkin, jos on kysymyksessä suomalainen matkailualue.

Omassa toiminnassa keskitymme kaikkiin Pohjoismaihin, joista tärkein on Ruotsi. Norja ja Tanska volyymillaan kamppailevat toistensa kanssa, jossa ehkä monipuolisuudellaan alueellisesti Norja on niskan päällä. Myös Islannista tulee yöpyviä matkailijoita Suomeen, joten sitäkään markkinaa ei kannata unohtaa.
 

Islanti

Vaikka matkailijamäärät eivät ole muiden Pohjoismaiden luokkaa, sekä Icelandair että SAS ovat panostaneet saavutettavuuteen lentoyhteyksien muodossa. Molemmat lentoyhtiöt ovat tuottaneet myös matkatoimistovierailuja Suomeen. Asiakaskunta koostuu sekä liike- että vapaa-ajanmatkustajia. Paikalliset matkatoimistot myyvät Suomea niin yksittäisille matkailjoille kuin ryhmillekin. Pietarin ja Tallinnan läheisyys kiiinnostavat matkailijoita.
 

SUOSITTELEMME

 • Myyntivierailut Islannissa
 • Media- ja PR-tilaisuudet Islannissa
 • Tutustumismatkat Suomeen matkatoimisto- ja matkanjärjestäkontakteille
 • Cross-marketing
 • Lentoyhtiökampanjointi 
   

Norja

Norjan talous alkoi kehittymään parempaan suuntaan aikaisemmin kuin muiden OECD-maiden ja sen uskotaan jatkuvan, mutta rauhallisemmin kuin ennen taantumaa. BKT kasvaa riittävästä vuonna 2011 eliminoidakseen liikakapasiteetista aiheutuvia rasitteita taloudelle. Norjan keskuspankki on ryhtynyt nostamaan korkoja, jotta mm. inflaatio ei nousisi. Yksityinen kulutus olisi v. 2011 3.2 % kasvuvauhdissa eli jäisi vain hieman vuoden takaisesta (3.4 %). BKT:n kasvu oli 2.0 %-yksikköä. Työttömyysluku hieman nousisi nykyisestä 3.6 %. Tuontihinnat ovat nousseet, kun Norjan kruunun arvo on tippunut.  

Kaikista Suomessa vierailevista norjalaisista vain viidennes käy Etelä-Suomessa. Norjalaisille myös Suomi on suhteellisen edullinen lomakohde. Norjalaisten viipymä ei ole kovin pitkä ja se on pitkälti kiertomatkailu-painotteista. Yöpymismäärät ovat Helsingissä vähentyneet kaiken aikaa, joten päätavoitteeksi asetamme tämän laskusuunnan kääntämisen ylöspäin.  

Jakeluteiden osalta Tallink-Silja on vahva myyjä. Liikenneyhtiöt ovat tärkeitä myyjiä perhetuotteiden osalta. Norwegian aloitti keväällä 2010 päivittäiset lennot Oslosta, joka on jo nyt vaikuttanut Helsingin hintamielikuvaan sekä matkailijamääriin myönteisesti. Finnair omistaa Norwegianin osakekannasta 5 %.
 

SUOSITTELEMME

 • Myyntivierailut Norjassa
 • Media- ja PR-tilaisuudet Norjassa
 • Tutustumismatkat Suomeen matkatoimisto- ja matkanjärjestäkontakteille
 • Cross-marketing
 • Lentoyhtiökampanjointi
   

Ruotsi

TALOUS

Ruotsin talous on kärsinyt ankarasti talouslamasta vuodesta 2008. Talous on kehittynyt, mutta samalla uskotaan työttömyyden pysyvän korkeana. Työttömyyden poistamiseen halutaan panostaa enemmän. Välttääkseen työttömyyden lisääntymisen, Ruotsinkin on tehtävä rakenneuudistuksia, jotta etenkin nuorten työelämään astuminen helpottuisi. Talous kasvaa kuitenkin maltillisesti tänä vuonna, mutta yhä voimakkaammin vuonna 2013 kun maailman talous elpyy ja investoinnit kasvavat. Ruotsissa oli parlamenttivaalit lokakuussa 2010, jossa oikeisto voitti toistamiseen. Kiitos tiukan rahatalouskurin, Ruotsilla on hyvät mahdollisuudet elpymiseen, vaikka kasvu ei olisikaan sitä mitä on ennustettu. Edelleenkin Ruotsin kruunun kurssi euroon nähden on alhainen, joka edistää maan vientiä. Tuontituotteet ovat kalliita. Todellisen BKT ennustetaan nousevan n. 2,8 % vuonna 2013.
 

MATKAILU

Ruotsalaiset ovat tottuneet käyttämään Internetiä varatakseen matkansa ja pitävät itseään kokeneina kansainvälisinä matkustajina. Ruotsi on maailman 20 arvokkain markkinamaa kansainvälisessä matkailussa. Tärkeimmät matkailualueet ovat Tukholma, Göteborg ja Malmö.
 

 SUOSITTELEMME

 • Myyntivierailut Ruotsissa
 • Media- ja PR-tilaisuudet Ruotsissa
 • Tutustumismatkat Suomeen matkatoimisto- ja matkanjärjestäkontakteille
 • Cross-marketing
 • Lentoyhtiökampanjointi 
   

TOIMENPITEITÄ 2017 - 2018

Barnsemester 2017 - 2018 
Mainos nettisivulla tai uutiskirjeessä. Nettisivulla on ajankohdasta riippuen 20.000-80.000 kävijääviikossa ja 50.000-350.000 klikkausta viikossa. Uutiskirje lähetetään kahdesti kuussa 60.000 kontaktille (n. 25% avausprosentti).
Aika: Ympäri vuoden suositellaan kuitenkin erityisesti huhti-toukokuulle, jolloin tulokset näkyvät toukokuusta syyskuuhun.
Hinta: 
• Nettisivulla www.barnsemester.se: hinta alkaen 320€ + alv 24% per 1000 klikkausta kampanjan ajan “Panorama”, (980 x 120 px) CPM
• Uutiskirje: mainos sijoitetaan keskelle tiedotetta 510 x 120 ja 510 x 240: hinta alkaen 2 200€ + alv 24%
• Nettisivu ja uutiskirje yhdessä alkaen 2 400€ + alv 24%
Hinta sisältää: Katso ylläoleva kuvaus
Hinta ei sisällä: Käännökset ruotsin kielelle
 

Skärgårdsmässan 2018 
Djurgårdenin saaristotapahtumaa  on järjestetty vuodesta 1989 ja ne ovatkin yhdet arvostetuimmista tapahtumista Tukholmassa. Alueella käy näiden kolmen päivän aikana yli 50 000 vierailijaa, jotka ovat kiinnostuneet saaristosta ja kesämatkailusta. 
Aika: 25 - 27.5.2018 
Hinta: 2 800€ + VAT 24% / myyjä / jaettu teltta toisen myyjän kanssa
Hinta sisältää: Osallistumisjärjestelyt
Hinta ei sisällä: Matkustus- ja majoituskustannukset, ruokailut
Huom: Min. 6 myyjää tarvitaan toimenpiteen toteuttamiseksi
 

GLBT Markkinointiseminaari majoitusliikkeiden työntekijöille
Markkinointipaketti majoitusteollisuuden työntekijöille, järjestäjänä GLBT matkailijamarkkinoiden johtavan asiantuntija. Voittoa pitäisi saada, mutta miten se tapahtuu? Paketti sisältää mm. tietoa markkinointikanavista, verkostoitumismahdollisuuksista sekä tietoa näkyvyydestä globaaleilla kuluttajamarkkinoilla. Seminaari sopii johtajille, päälliköille ja front desk -työntekijöille.
Hinta: 350€ + alv 24% / hlö (korkeintaan 20 osallistujaa)
Kesto: 1 tunti
 

Alueorganisaatioiden edustus
GLBT matkailijamarkkinoiden johtavan asiantuntijan palvelu, joka sisältää:

 • Alue sisällytetään kaikkiin tutkimuskartoituksiin
 • Edustus lehdistön kanssa tehtävässä yhteistyössä
 • Esillenosto kansainvälisillä matkailumessuilla, esim. WTM London, ITB Berlin, ITB Asia, TUR Gothenburg, Matka Helsinki, BIT Milan
 • Esillenosto edustajan esittelyissä valikoiduissa tilaisuuksissa, konferensseissa ja GLBT –verkkomediassa

Hinta: kysy tarjousta
Kesto: 12 kk
(Lisäpalveluja on mahdollista räätälöidä alueen tavoitteiden ja budjetin mukaisesti rahallisen investoinnin vahvistamiseksi)
 

Yhteistyökumppanimme: 

Market Makers

 

Tanska

Tanskassa talous on ollut pienoisessa kasvussa vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen osalta. Kuitenkin Tanskan hallitus päätti supistaa vuoden kasvuennustettaan 0,5 %-yksikköön. Työttömyys on eurooppalaisittain varsin hyvällä mallilla, 5,9 %.                 

Tanskan kokonaisveroasete on Euroopan korkein, ja myös työn verotus on erittäin kireää ja progressiivista. Tanskassa verotulot kerätään lähes yksinomaan palkkaveroilla sekä varallisuuden ja kulutuksen verottamisella, sillä sosiaaliturvamaksuilla on verojärjestlemässä lähes olematon rooli. Tanskassa käynnistettiin vuonna 2010 suuri, koko vuosikymmenelle ulottuva verouudistus. Verouudistusta rahoitetaan vuosina 2012 - 2019 myös karsimalla erilaisia verovähennyksiä ja verovapauksia.  

Pankit lainaavat hieman helpommin yksittäisille talouksille ja yrityksille. Asuntojen hinnatkin ovat lähteneet nousuun Tanskan samalla toipuessa asuntojen hintakuplan puhkeamisesta (2008).

Etelä-Suomi ja Helsinki ovat edelleen yöpymisissä ylivoimaisesti suurimpia muuhun Suomeen verrattuna. Tanskasta Suomeen saapuva matkailu tulee pääasiallisesti Kööpenhaminan alueelta sekä Jyllannista, josta suora lentoyhteys Helsinkiin. 

Vuonna 2012 yöpymisiä kertyi Tanskasta Suomeen yhteensä 86 676. Saapuneita tanskalaisia vapaa-ajan matkustajia tai liikematkustajia oli 50 618. Laskua edellisestä vuodesta oli 8,6 prosenttiyksikköä. Helsingin osalta Tanska on kuulunut ns. top-10 markkina-alueen joukkoon viime vuosina.

Matkailun Edistämiskeskus ei tee Tanskassa toimenpiteitä vuonna 2013.

Saavutettavuuden kannalta Tanskasta on sekä Blue1/SAS:in, Norwegian-lentoyhtiön ja Finnairin päivittäiset lentovuorot Kööpenhaminasta Helsinkiin. Jyllannista on Lisäksi muita lentokenttiä, joista suorat lennot Tanskasta on Turku (Blue1/SAS). Kiertomatkailun osalta tanskalaiset käyttävät Tukholmaa kauttakulkupaikkana tullessaan autoilla Suomeen. Myös Finnilines:in Saksasta lähtevät alukset ovat pienemmältä osin tanskalaisten automatkailijoiden käytössä.

Tanskalaisten matkailusta Suomeen vastaavat useat matkatoimistot. Yöpymisten suhteen on suuriakin vaihteluita, mutta kesä on tärkein sesonki. Haasteena Suomen osalta Tanskassa on maan suhteellisen huono tunnettuus. Markkinointitoimenpiteinä tulisikin olla sekä imago- että tuotemarkkinointi yhtäaikaisesti.
 

Japani ja Kiina

Tanskassa sijaitsee monen japanilaisen ja kiinalaisen matkanjärjestäjän Eurooppa-toimisto. Myös Tanskaan on sijoittuneen useampia pelkästään aasialaisiin matkailijoihin keskittyvää incoming-matkatoimistoa, joiden ohjelmassa myös Suomi on mukana. Tästä syystä mm. Kööpenhaminan workshop on ollut suosittu suomalaisille matkailuyrityksille, koska yrittävät myös tätä kautta vaikuttaa aasialaisten tuloon Suomeen. Kööpenhaminan Nordic Workshop –tapahtumaan on kutsuttu ko. toimistojen edustajia. Eräs merkittävä tuotekokonaisuus, jota markkinoidaan tässä tilaisuudessa on liikematkustukseen viittaavat Tekniset Vierailut (Special Interest Programmes, Technical Visits).         
 

SUOSITTELEMME

 • Myyntivierailut Tanskassa
 • Media- ja PR-tilaisuudet Tanskassa
 • Tutustumismatkat Suomeen matkatoimisto- ja matkanjärjestäkontakteille
 • Cross-marketing
 • Lentoyhtiökampanjointi

 

Yhteistyökumppanimme:

YourAgent

 

Kuva: Visit Helsingin kuvapankki

Matkailuartikkeli

Kutsu: Matkailun digitalisaatio -seminaari ja workshop 15.5.2018

Lue koko artikkeli

ToolBox-travel marketing & consulting on erikoistunut palvelu- ja matkailuyritysten sekä matkailualueiden toimintaedellytysten parantamiseen. Painopiste kaikessa toiminnassa on kansainvälisyys ja kehittyminen.

 

ToolBox-travel marketing & consulting
Maininkitie 2 C 22
FIN-02320 Espoo Finland
Puh. +358 50 375 1328
office [at] toolboxtravel.fi
» Katso tarkemmat yhteystiedot täältä