ToolBox-travel marketing & consulting toteuttaa sekä imago- että tuotemarkkinointiin toimenpiteitä. Markkinoinnin pääpaino on kansainvälisyydessä, mutta toteutuksia tehdään myös huomioiden kotimaan markkinat.

Saavutettavuuden turvaaminen on tärkeää kansallisesti ja matkailualueelle. Panostukset juna-, laiva- ja lentoyhteyksiin ovat yksi kriittinen tekijä matkailuvirtojen näkökulmasta. Alueella toimivat tieverkostot on myös huomioitava saavutettavuudesta puhuttaessa. 

Kuva 1 ToolBox - markkinoinnin kansainvälinen "nelikenttä".


Imagomarkkinoinnissa matkailubrändin jalkauttaminen ja kilpailijat huomioon ottava markkinointi mahdollistaa paremman tuloksen markkinoilla.

Painotukset verkkomyynnissä toimivien, globaalien matkanjärjestäjien sekä perinteisten jakeluteiden osalta vaihtelee markkina-alueelta toiselle. Tässä asiantuntemuksesta eri markkinoista on suurta hyötyä. ToolBox:in tietokannassa on yhteydet yli 40 valtioon ja niiden myyntikanaviin.

Lisäksi markkinointia on tukemassa vahva kontaktiverkosto paikalla olevaan mediaan.

Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjävierailut tärkeä elementti vahvistaakseen yrityksen ja alueen pääsyä eri myyntikanaviin. Toisaalta vierailut kohteessa vahvistavat myös myyntiä ja antavat monipuolisemman kuvan median välityksellä.

Monilla markkinoilla suora kuluttajamarkkinointi on ohittanut jakelutiet. Sähköiset viestintävälineet ovat mahdollistaneet uuden ja edullisemman tavan tavoittaa loppukuluttajat.

Kuva 2 ToolBox - sähköinen markkinointi 

Eri markkinoinnin mahdollisuuksista annamme mielellämme lisätietoa!

Kari Halonen, kari.halonen(at)toolboxtravel.fi

 

Markkina-alueet

Australia
Baltia
Benelux-maat
Brittein saaret
Etelä-Aasia
Itä-Aasia
Etelä-Eurooppa
Globaalit markkinat
Itä-Eurooppa
Keski-Eurooppa
Lähi-Itä
Pohjois-Amerikka
Pohjoismaat
Venäjä

Teemapohjaiset kampanjat 2016

Perhematkailukampanja

Markkina-alueet: Baltia (Latvia ja Viro), Pohjoismaat (Norja, Ruotsi ja Tanska), Saksa, Iso-Britannia ja Puola

 

Kesän aktiviteettikampanja "Outdoors Baltic Sea Region"

Markkina-alueet: Saksa, Iso-Britannia, Venäjä, Alankomaat, Ranska ja Puola

 

Luksusmatkailukampanja

Markkinat-alueet: Etelä- ja Keski-Eurooppa, Venäjä, Kiina, Intia ja Lähi-Itä

 

 

 

Vasemmalla on esiteltynä tarkemmin kampanja sisällöt.

Lisätietoa: Kari Halonen, kari.halonen(at)toolboxtravel.fi

 

 


Share this