Suomen kansainvälisen matkailun voittajat ja häviäjät vuoden 2017 alkukausi

Julkaistu 14.7.2017

Euroopassa on matkailu kasvanut 6 %-yksikön vauhdilla. YK:n alainen Maailman matkailujärjestö (UNWTO) julkaisi vuoden 2017 alun osalta kansainvälisistä saapumisista maanosakohtaisia tuloksia. Lähi-Itä kasvoi 10 %-yksikköä, Afrikka 8%, Eurooppa 6%, Aasia ja Tyynen valtameren alue 6% ja Etelä- ja Pohjois-Amerikka 4%-yksikköä.

Euroopassa nekin maat, jotka ovat kohdanneet viime vuosina laskua monista eri syistä, ovat siirtyneet kasvu-uralle. Tammi-huhtikuun välisenä aikana Etelä-Euroopassa matkailu kasvoi 9%-yksikköä. Vastaavana ajankohtana vuonna 2016 matkailu kasvoi 1%-yksiköllä. Länsi-Euroopassa vastaavat luvut olivt +4%-yksikköä (2017) ja 0%-yksikköä (2016). Pohjois-Euroopassa - Suomi siinä mukaan lukien - on ollut ennätysvauhdissa ja tälle vuodelle kasvua +9%-yksikköä. Keski- ja Itä-Euroopassa sekä viime että tänä vuonna kasvua 4%-yksikköä.

Suomen alueellisia tuloksia olisi siis syytä verrata näihin 6%- ja 9%-yksikön lukuihin. Jos kansainväliset yöpymiset jäivät jollakin alueella alle 6%, niin on maanosan vauhtia jäljessä. Jos ylittää 9%, niin Pohjoismaisessa vertailussa alue on kansainvälisiä kilpailjoitansa edellä. Suomenkin tilastoja ei kannata katsoa vain yhtä valtakunnallista lukua, sillä on selvästi havaittavissa tilastollisesti melkoisia alueellisia eroja. Tammi-huhtikuun tilastoissa on myös syytä huomioida, että se tukee enemmän talvimatkailussa menestyviä kohteita. Ne kohteet, jotka erityisesti kärsivät sesonkivaihtelusta talvimatkailun osalta, ovat määrällisesti jäljessä edelleen. Myös kannattaa katsoa %-lukujen sijasta myös määriä. Suuret nousut tai laskut prosentuaalisesti saapuneiden joukossa voivat loppujen lopuksi olla merkityksettömiä, jos lähtönumerot ovat alhaiset.

City-Breaks -kohteet Suomessa

Kaupunkikohteissamme oli suuria heilahteluja. Helsinki on menestynyt hyvin alkuvuodessa. Ulkomaiset saapumiset kasvoivat 15,6%-yksikköä viime vuodesta. Valtakunnallisesti Suomessa ulkomaiset yöpymiset kasvoivat vuonna 2017 yhteensä 15,7%-yksikköä. Vastaavasti Vantaalla kansainväliset matkailijoiden saapumiset tippuivat 0,3 %. Espoossa kasvua tuli kansainvälisiltä markkinoilta ilahduttavasti 8,5 %.  Tampere ei ole päässyt kasvuun alkuvuodesta. Ulkomaiset saapumiset jäivät vain hieman myönteisen puolelle, +0,9%. Turku tässä kaupunkivertailussa selviytynyt heikoiten. Kansainväliset saapumiset tippuivat -1,6%-yksikköä. 

Rannikko ja Saaristo

Prosentuaalisesti todella suuria kasvulukuja syntyi Hangon ja Raaseporin alueelle. Yli sataprosenttiset luvut tekevät varmasti paikalliset matkailuyritykset tyytyväiseksi. Kuitenkin lähtöluvut ovat melko vaatimattomat. Pietarsaarikin ylsi lähes vastaaviin lukuihin, mutta myös siellä kansainväliset saapumiset olivat edellisenä vuonna vaatimattomat määrällisesti.

Listan toisessa päässä olivat Turun lisäksi Kalajoki, jossa kansainväliset saapumiset tippuivat melko reippaasti, -32,7%. Alueen matkailuyritysten, kuntien ja matkailuyhdistyksen toiminnassa tulisi tapahtua nyt selkeä suunnanmuutos talvimatkailunsa kehittämiseksi. Seinäjoki oli toinen rannikkoalueen kunnista, jossa kansainvälinen matkailu laski tarkasteluajankohtana (-9,2%). Myös Ahvenanmaa ja Oulu jäivät melko vaatimattomiin kasvunumeroihin verrattuna valtakunnallinen keskiarvo.  Ahvenmaalla saapuvia ulkomaisia vieraita oli +1,4% kasvun verran alkuvuodesta. Oulussa nipin napin kasvun puolelle, +0,7%.  

Kymenlaakson kaupungit Kotka ja Kouvola kasvoivat merkittävästi ulkomaisten saapuneiden osalta vuonna 2017. Tulos on ilahduttava, koska molemmat matkailualueet ovat joutuneet viime vuosina kärsimään varsinkin venäläismatkailijoiden kadosta. Saapuneiden kansainvälisten matkailijoiden luvut olivat Kotka +44,7% ja Kouvola 30,2%.

Järvi-Suomi

Etelä-Savon alue pääsi alkuvuoden näkökulmasta hyvään vauhtiin. Varsinkin Imatran ulkomaisten matkailijoiden saapumisluvut ovat valtakunnallisestikin merkittäviä, kun huomioi vielä matkailijamäärät. Saapuneiden ulkomaisten määrät kasvoivat 83,1%-yksikköä edellisen vuoden vastaavasta tilanteesta. Myönteisesti on lähtenyt myös Varkauden alueen matkailu kansainvälisten matkailijoiden osalta.

Ylä-Savon ja Pohjois-Savon osalta ulkomaisten matkailijoiden osalta on puolestaan ollut tippumista. Talven mahdollinen markkinointi ulkomaan markkinoilla ei ole tavoittanut oikeita ihmisiä tai sitten painopiste on siirtynyt yhä enemmän kotimaan markkinoille. Kuopion osalle tuli tappiota alkuvuoden osalta 16,8%-yksikköä. Tämä oli myös valtakunnallisesti yksi suurimmista tippumisista määrällisesti. Iisalmessa päästiin plussan puolelle, mutta saapuneiden määrässä luku jäi vaatimattomaksi (+0,7%). Prosentuaalisesti suurin tippuminen kuitenkin oli Sotkamossa, -27,2%. 

Lappi ja Kuusamo

Paljon on puhuttu hyvistä Lapin matkailuluvuista varsinkin kansainvälisiltä markkinoilta. Saapuneiden kansainvälisten matkailijoiden virta ei ole jakautunut tasaisesti tänäkään vuonna. Saavutettavuus, kapasiteetit ja alueelliset resurssit matkailumarkkinointiin vaihtelevat. Tietenkin alueellisessa vetovoimatekijöissäkin on eroja. Lapin ja Kuusamon osalta vuoden matkailutulos tehdään pitkälti talvikauden aikana. Näissä luvuissa on siis alueen merkittävimmät kuukaudet lukuun ottamatta joulukuuta. 

Sodankylä mielestäni oli selkein kasvuvoittaja yli 137,1%-yksikön kasvulla edelliseen vuoteen verrattuna. Ylä-Lappi oli muutenkin kasvussa mitattuna suurimpia. Inari-Saariselkä houkutteli ulkomaisia vieraita 47,7% kasvun verran.  Myös Ylläksen luvut olivat merkittäviä muuhun Lappiin verrattuna 33,9%-yksikön kasvulla. Kuusamo pärjäsi hyvin muihin Lapin kohteisiin verrattuna 38,7% kasvulla. 

Meri-Lapin Kemi kasvatti myös saapuneiden ulkomaisten matkailijoiden määrää 62,6%! Myös Torniossakin koettiin kasvua 29,3%-yksikön verran.

Mutta oli Lapissa alueita, jossa matkailun kasvu ulkomaan markkinoilta jäi vaatimattomaksi kuten Pelkosenniemi (+0,1%) tai jopa tippui kuten Enontekiössä (-20,7%), ja Levillä (-7,6%). 

Voittajat - TOP 5

1. Helsinki - määrällinen kasvu huomattava, vaikka prosentuaalisesti saapuneiden määrä ei ole suurin Suomessa.

2. Raaseporin seutu - määrällinen kasvu ei niin merkittävä, mutta alueen majoituskapasiteetti huomioiden varmasti näkyvä muutos.

3. Imatra. Venäläisten matkailijoiden saapuminen alueelle takaisin on huomattu. Myös muita kansallisuuksia alkanut saapua alueelle myös talven ja kevään aikana.

4. Sodankylä ja Luosto. Koko Pohjois-Lapin merkittävyys noussut kansainvälisten matkailijoiden osalta.

5. Kemi - Huomioiden alueelliset vetovoimatekijät, alueen merkitys on talvimatkailussa ja tulosten ollessa näin hyvät, niin sesonkivaihtelun erot kasvavat. Kiinalaiset matkailijat paljolti olleet vaikuttamassa tulokseen.

Häviäjät - TOP 5

1. Kalajoki. Kalajoen majoituskapasiteetti ja -palvelut pystyisivät tarjoamaan talvimatkailuun palveluita. Kansainväliset matkailijat syystä tai toisesta jättivät tulematta tänä vuonna alueelle. Merkittävä lasku saapuneiden matkailijoiden joukossa.

2. Kuopio. Panostukset ovat näkyneet ehkä enemmän kotimaan markkinoilla, josta voi johtua ulkomaisten matkailijoiden määrän vähentyminen. Kuitenkin saapuneiden määrä on huomattava, joka oli verrattuna viime vuoteen vähemmän.

3. Turku. Huolimatta Turun saavutettavuudesta ulkomaan markkinoita ajatellen, saapuneiden ulkomaisten matkailjoiden määrä tippui edelliseen vuoteen verrattuna. 

4.  Levi. Yllättäen ulkomaiset saapumiset tippuivat Levillä sen pääsesongin aikana. Määrä volyymiin nähden on merkittävä.

5. Enontekiö. Prosentuaalisesti ulkomaisten saapuneiden matkailijoiden määrä oli suuri. Kun vertaa määrää, niin lähtökohtaisesti merkittävimmän asiakasryhmän kuitenkin määrittelee kotimaan markkinat.

Tarkemmat aluekohtaiset listaukset saatavilla. Kysy lähettämällä office [at] toolboxtravel.fi

Lähteet: UNWTO, Tilastokeskus ja VisitFinland

Matkailuartikkeli

TourEst 2021 -messut on siirretty helmikuulta 2021

Lue koko artikkeli

ToolBox-travel Consulting Oy on erikoistunut palvelu- ja matkailuyritysten sekä matkailualueiden toimintaedellytysten parantamiseen. Painopiste kaikessa toiminnassa on kansainvälisyys ja kehittyminen.

 

ToolBox Consulting Oy
Maininkitie 2 C 22
FIN-02320 Espoo Finland
Puh. +358 50 375 1328
office [at] toolboxtravel.fi
» Katso tarkemmat yhteystiedot täältä

 

Kotisivut Sivumestari