Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely ToolBox –travel marketing & consulting:in uutis- ja markkinontikirjeissä

Julkaistu 20.8.2018

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely ToolBox –travel marketing & consulting:in uutis- ja markkinointikirjeissä

Tietosuoja-asetuksen 13 artiklan mukainen ulkoinen seloste
15.5.2018

Tietosuojavastaava

Kari Halonen
Puh. +358 50 375 1328

office [at] toolboxtravel.fi

Rekisterinpitäjä

ToolBox –travel marketing & consulting
Maininkitie 2, 02620 Espoo
Puh. +358 50 375 1328

office [at] toolboxtravel.fi

Tietojen käsittelyn tarkoitus

ToolBox –travel marketing & consulting -yrityksen uutis- ja markkinointikirjeiden jakelu. Uutiskirjeissä viestitään tilaajille uutisia, tapahtumia ja muita ajankohtaisia asioita.

Tietojen käsittely ja käsittelijät

Tilaajan sähköpostiosoite tallennetaan uutiskirjeen tilauspalvelun jakelulistaan tilaajan suostumuksen perusteella.

Tietoja käsittelevät uutiskirjeitä tekevät henkilöt yrityksessä. Sähköpostiosoite poistetaan järjestelmästä automaattisesti, jos tilaajan sähköpostiosoitteesta palautuu järjestelmään viesti siitä, että sähköpostiosoite ei ole enää käytössä tai jos osoitteesta tulee viisi kertaa peräkkäin muu virheviesti.

Tietojen luovutus

Tiedot luovutetaan ainoastaan uutiskirjejärjestelmän palvelutoimittajalle, joka ei saa luovuttaa tietoja eteenpäin tai käyttää niitä muuhun tarkoitukseen. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

 

Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään palvelussa siihen asti, kunnes uutiskirje lakkautetaan tai siihen asti, kun tilaaja itse peruuttaa tilauksen uutiskirjeen lopussa olevasta peruutuslinkistä, itse kirjallisesti pyytää ministeriötä poistamaan tiedot tai toimimaton sähköpostiosoite poistetaan automaattisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Palvelun käyttäjänä Sinulla on oikeus

  • saada pääsy omiin henkilötietoihisi
  • tietojen oikaisemiseen
  • tietojen käsittelyn rajoittamiseen
  • tietojen poistamiseen
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Pääsy omiin tietoihin

Voit saada nähtäväksesi omat tietosi, jotka uutiskirjejärjestelmään on tallennettu lähettämällä tietopyyntö ToolBox: in edustajalle (office [at] toolboxtravel.fi).

Tietojen oikaiseminen tai täydentäminen

Jos havaitset, että tiedoissasi on epätarkkuus, puute tai virhe, voit pyytää virheellisen osoitteen poistamista ja tilata tämän jälkeen uutiskirjeen uudelleen. Lähetä pyyntö osoitteeseen office [at] toolboxtravel.fi. Mainitse pyynnössä, mistä uutiskirjeestä on kyse.

Käsittelyn rajoittaminen

Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, Sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön ja tietojen poistaminen

Voit poistaa tilaustietosi milloin tahansa peruuttamalla tilauksen lähetetystä uutiskirjeestä löytyvästä peruutuslinkistä.

Vaihtoehtoisesti voit pyytää ToolBox: in edustajaa poistamaan tietosi palvelusta. Lähetä poistopyyntö osoitteeseen office [at] toolboxtravel.fi.

Henkilötietojen käsittelyä koskeva ilmoitus ja valitus

Jos haluat tehdä ilmoituksen henkilötietojesi käsittelyyn liittyvästä ongelmasta, pyydämme Sinua ottamaan yhteyttä ToolBox:in tietosuojavastaavaan. Ks. yhteystiedot sivun yläosasta.

Voit valittaa henkilötietojesi käsittelystä valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle.
Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivut

 

Matkailuartikkeli

ToolBox -travel marketing & consulting muuttaa nimeään!

Lue koko artikkeli

ToolBox-travel marketing & consulting on erikoistunut palvelu- ja matkailuyritysten sekä matkailualueiden toimintaedellytysten parantamiseen. Painopiste kaikessa toiminnassa on kansainvälisyys ja kehittyminen.

 

ToolBox-travel marketing & consulting
Maininkitie 2 C 22
FIN-02320 Espoo Finland
Puh. +358 50 375 1328
office [at] toolboxtravel.fi
» Katso tarkemmat yhteystiedot täältä

 

Kotisivut Sivumestari