Valmennus

ToolBox tarjoaa sekä yritysvalmennusta, kursseja ja koulutuskokonaisuuksia palvelu- ja matkailualan oppilaitoksille sekä strategista tukea matkailualan alueorganisaatioille ja kansallisille järjestöille.

 

Oppilaitokset

Erityisosaamisena laatukoulutukset, matkailupalvelujen tuotteistaminen, matkailumarkkinointi, asiakaspalveluketjut, strategiat ja strateginen johtaminen, päivittäisjohtamnen, matkailuyrityksen ja -kohteen brändiprosessi.

1. Matkailukohteen johtaminen (suomi tai englanti)

2. Matkailukohteen strateginen suunnittelu (suomi tai englanti)

3. Matkailukohteen markkinointi (suomi tai englanti)

4. Kansainvälinen matkailumarkkinointi (suomi tai englanti)

5. Matkailukohteen brändi (suomi tai englanti)

6. Aasian matkailumarkkinat (mm. Arabiemiraatit, Etelä-Korea, Intia, Japani, Kiina (ml. Hongkong), Singapore ja Taiwan) (suomi ja englanti) 

7. ALV-koulutus (suomi)

8. PK-yritysten johtaminen (suomi ja englanti)

9. Opinnäytetyöt (suomi ja englanti)

 

Matkailualan alueorganisaatiot

Yritysten laatukoulutukset, yritysten palvelun kehittämiseen liittyvät luennot, seminaarit, konsultoinnit. Matkailukeskuksen strategiset toimenpiteet (esim. kilpailija-analyysit, selvitykset alueen kapasiteeteista, matkailukysyntäkartoitukset, matkailuparlamentit, strategian ja skenaarioiden laadinta). Matkailukohteen tai -yrityksen brändiprosessi.

Uutuus: Main Entrance -koulutus matkailuyrityksiin tuleville nuorille aikuisille. Kesto 2,5 päivää. Sisältää matkailutoimialaan ja alueelliseen matkailuilmiön tiedostamiseen, asiakaspalveluun, opastamiseen, huonesiivoukseen, ruokahygieniaan ja ruokailuetiketteihin liittyvää valmennusta. 1 päivä koulutus tapahtuu englanninkielellä.

Lisätietoa Kari Halonen, kari.halonen(at)toolboxtravel.fi 

Hallitse matkailun jakelutiejärjestelmät, 6 päivää, 1950 euroa. Valmennuspäivät sisältävät viestinnälliseen saavutettavuuteen, kululttajamarkkinoihin, perinteisiin sekä online-matkanjärjestäjiin. Sähköinen liiketoiminnan tarkastelu kansallisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta. Koulutuskielet suomi ja englanti.

Kansainvälinen Chinese Tourist Welcome -koulutus, kolme eri tasoa Kiinan matkailumarkkinoiden, asiakastuntemuksen ja kulttuurienvälisen viestinnän osalle. Yhteistyössä Suomessa Haaga-Perhon kanssa Suomessa. Ota yhteyttä Tom Källroos, tom.kallroos(at)haagaperho.fi.  Chinese Tourist Welcome on yksi kansainvälisen tutkimusinstituutin COTRIn toteutuksia. ToolBox -travel marketing & consulting on COTRIn partneriyritys Baltiassa, Pohjoismaissa ja Venäjällä. 

 

Kansalliset ja kansainväliset järjestöt

Matkailuun perustuvien selvitysten toteuttaminen ja siihen kytketty julkistaminen. Matkailuseminaarien kokoaminen ja käytännön toteutus. Kohdennetut selvitystyöt.

Tähän mennessä mm. COTRI (Chinese Outbound Tourism Research Institute) seminaarit koskien Kiinan matkailumarkkinoita, Skål International Helsinki ry:n matkailuseminaarit (sähköinen liiketoiminta, perhematkailu merkitys Suomessa, tulevaisuuden kokoukset, HLBT-matkailu) ja Lomalaidun ry. (Suomen kylämatkailu ja kansainväliset markkinat sekä matkailupalveluiden tuotteistaminen, Kylämatkailun ABC-opas).

 

Matkailuyritykset

Yritysten asiakaspalveluketjut, laadunparannusprosessi, matkailutuotteiden kehittäminen, matkailumarkkinointiin oikeat välineet ja vientirengastoiminta. Yrityksen brändin kehittäminen ja jalkauttaminen.

Uutuus: Main Entrance -koulutus matkailuyrityksiin tuleville nuorille aikuisille. Kesto 2,5 päivää. Sisältää matkailutoimialaan ja alueelliseen matkailuilmiön tiedostamiseen, asiakaspalveluun, opastamiseen, huonesiivoukseen, ruokahygieniaan ja ruokailuetiketteihin liittyvää valmennusta. 1 päivä koulutus tapahtuu englanninkielellä.

Lisätietoa Kari Halonen, kari.halonen(at)toolboxtravel.fi 

Hallitse matkailun jakelutiejärjestelmät, 6 päivää, 1950 euroa. Valmennuspäivät sisältävät viestinnälliseen saavutettavuuteen, kululttajamarkkinoihin, perinteisiin sekä online-matkanjärjestäjiin. Sähköinen liiketoiminnan tarkastelu kansallisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta. Koulutuskielet suomi ja englanti.

Kansainvälinen Chinese Tourist Welcome -koulutus, jonka kesto on 2 päivää. Valmennuspäivät on suunniteltu kolmelle eri tasolle Kiinan matkailumarkkinoiden, asiakastuntemuksen ja kulttuurienvälisen viestinnän osalta. Yhteistyössä Suomessa Haaga-Perhon kanssa Suomessa. Ota yhteyttä Tom Källroos, tom.kallroos(at)haagaperho.fi.  Chinese Tourist Welcome on yksi kansainvälisen tutkimusinstituutin COTRIn toteutuksia. ToolBox -travel marketing & consulting on COTRIn partneriyritys Baltiassa, Pohjoismaissa ja Venäjällä. 

 

Lisätietoa: kari.halonenoffice [at] toolboxtravel [dot] fi (@toolboxtravel.fi)

Kuva: Visit Helsinki kuvapankki 


Share this