Vastuullisuusraportti 2012

Julkaistu 14.3.2013

Vastuullisuusraportti 2012

 

ToolBox:in ensimmäinen vastuullisuusraportti julkaistaan näin ensimmäisellä neljänneksellä "uuden" vuoden puolella. Raportissamme olemme jakaneet vastuullisuuden kolmeen pääteemaan: taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristönsuojelulliseen vastuuseen. Lisäksi luotaamme toimintaamme vuoteen 2013.

 

Taloudellinen vastuu

 

Yrityksen kannattavuutta on pyritty ylläpitämään suunnittelemalla yrityksen toimenpidealueet mahdollisimman laajasti ja huomioiden yrityksen resurssit ja osaaminen. Vuosi 2012 on ollut kannattavuuden kannalta varsin hyvä, kun ottaa huomioon, että yrityksen aktiivinen toiminta täydessä laajuudessaan saatiin käynnistettyä vasta tammikuussa 2012. Sitä ennen toiminta oli enemmän tai vähemmän satunnaista. Kesä on ToolBoxin päätoimialueella, konsultoinnilla hiljaisempaa aikaa, mutta tätä saatiin eliminoitua muutamalla kehittämishankkeella. Loppusyksystä, yritys teki isompia investointeja, sekä palkkasi yhden uuden työntekijän, jolloin kannattavuus on laskenut. Panostukset henkilökuntaan ja yrityksen tekniseen osaamiseen toivotaan tuovan parempaa tulosta vuoden 2013 puolella.

 

Sosiaalinen vastuu

 

Yrityksen sosiaalisessa vastuussa ovat esillä halu työskennellä kaikkien matkailutoimijoiden kanssa. Toisaalta yritys ei halua olla pakotettu tekemään mitään kompromisseja sellaisten yritysten, tai yritysten edustajien kanssa, jotka ToolBox katsoo toimivan epäeettisesti. ToolBoxiin toiminta perustuu verkostomaiseen työskentelyyn, joten verkoston jäsenten välillä täytyy olla molempia hyödyttävä näkökulma sekä luottamus yhteiseen yrittämiseen.

 

Yritykseen on palkattu vuoden 2012 aika määräaikaisia työntekijöitä. Tänä vuonna palkkasimme Haaga-Helian opiskelijoista muodostuvan Osuuskunta Venduen työntekijöitä. Myöhemmin syksyllä palkkasimme määräaikaiseen tehtävään ulkomaalaistaustaisen henkilön. Lisäksi olemme tehneet matkailualan oppilaitosten kanssa projekteja, joista suurin oli syyskuussa toteutettu Intian markkinoille suunnattu workshop-tapahtuma. Yhteistyökumppanimme ja opiskelijat olivat Liiketalousopisto Helmestä. Lisäksi yrityksemme on ollut mukana usean eri opiskelijan lopputyön haastattelun kohteena. Suurimpana on ollut käynnistää Skål International toimintaa Vietnamin Ho Tshi Minhin kaupunkiin.

 

Sosiaalisessa vastuussa on myös ollut työntekijöiden kanssa avoin keskusteluilmapiiri, jossa on myös käsitelty yrityksen tilaan liittyviä asioita. Myös työntekijöitä on koulutettu laajemmin ymmärtämään matkailuilmiötä erillisten koulutuskeskustelujen kautta.

 

Ympäristönsuojelullinen vastuu

 

Tärkeimpiä ja näkyvimpiä muotoja yrityksen ympäristönsuojelullisissa toimenpiteissä on ollut toiminta Skål International Helsinki ry:n piirissä. Perustimme toimintaryhmän yhdistyksen sisälle, jossa ToolBoxin edustus on olemassa. Tavoitteena oli järjestää 15.11 Kestävän kehityksen seminaari, mutta se jouduttiin peruuttamaan vähäisen osanottajamäärän vuoksi.

 

Kerää Roska Päivässä –liikkeessä ToolBoxin omistaja on ollut vuosia ja ollut aktiivisesti mukana liikkeessä. Erillinen roskien keräämispäivä oli lokakuussa 2012.

 

Toimistossa olemme pyrkineet kierrättämään paperi, sanomalehti- ja muovijätteet sekä biojätteet. Toimiston sijainti isommassa rakennuskompleksissa on aiheuttanut ongelmia, koska kierrätystä ei ole siellä järjestetty samalla tavalla kuin toivoisimme. Olemme joutuneet viemään omat roskamme kotiosoitteen omiin kierrätysastioihin. Toimistoomme olemme tehneet väliaikaiset kierrätysastiat.

Merkittävä tavoite on ollut vähentää paperin käytön määrää – ja samalla mustepatruunoiden määrää. Paperia on mennyt viisi pakkausta, mikä on varsin vähän. Suurin osa on ollut laskuihin liittyviä tai pieniin esite-materiaaleihin liittyviä.

 

Vuosi 2013

 

Suunnitelmat vuoden 2013 osalta tuova tullessaan yrityksen toisen toiminta-alueen, agentuuritoiminnan kehittämistä. Samalla se tietäisi henkilökunnan kokovuotisen rekrytoinnin.

 

Tavoitteena on myös liittyä Reilun Matkailun yhdistykseen ja toimia siellä aktiivisesti.

 

Yrityksen omistajan toiminta Skål International –järjestön kestävän kehityksen työryhmässä jatkuu. Tavoitteena on järjestää järjestön puitteissa oma Kestävän kehityksen seminaari, joka jäi vuonna 2012 toteuttamatta.

 

Yrityksen tekemiseen osaamiseen ja välineiden käyttämiseen panostetaan edelleen. Tavoitteena olisi lähes paperiton toimisto. Toimiston osalta pyrimme laajempaan ja parempaan kierrätykseen. Yritys on vuokralla rakennuksessa, jossa ei kierrätetä ja tavoitteena olisi saada vuokranantaja tuottamaan kierrätykseen soveliaita säilytysastioita enemmän ja osallistumaan kunnan kierrätysohjelmaan.

 

Ongelmallisinta on tehostaa henkilökunnan omaa matkustusta siten, että ei syntyisi turhia lento- ja laivamatkoja, koska kuitenkin se on osa toimialaan kuuluvaa sisältöä. Pohdinnassa on käyttää enemmän julkista liikennettä Pääkaupunkiseudulla. Pyrkimys on järjestää Skype- kokouksia tavallisten kokousten sijaan.

Palkkatasoamme tavoittelemme pitämään kilpailukykyisinä sekä tuottamaan perehdyttämiseen parempia välineitä kuin tähän saakka. Pyrimme myös pidentämään nykyisistä määräaikaisista työsopimuksista pysyviin työsuhteisiin huolimatta vuoden 2013 talousnäkymistä.  Rekrytoinnin osalta jatkamme edelleen ulkomaisten ja +40-vouotiaitten matkailualan ammattilaisten suosimista, kun työsuhteista on kysymys.

                                                                                                     

Siirtyminen sähköisiin laskuihin vähentää huomattavasti tarvetta paperisten laskujen lähettämiseen ja se todennäköisesti vähentää paperien käytön määrää.

Talousseurannan osalta olisi tarkoitus päästä lyhyempiin siirtosaamisten aikatauluihin. Tällä hetkellä saamiset voivat olla jopa kuukauden mittaisia. Tavoitteena olisi päästä 2 – 3 viikkoon.

 

 

Kari Halonen

omistaja

ToolBox-travel marketing & consulting

Matkailuartikkeli

Invitation: World Travel Market (WTM) in London 2.11 - 4.11.2020

Lue koko artikkeli

ToolBox-travel Consulting Oy on erikoistunut palvelu- ja matkailuyritysten sekä matkailualueiden toimintaedellytysten parantamiseen. Painopiste kaikessa toiminnassa on kansainvälisyys ja kehittyminen.

 

ToolBox Consulting Oy
Maininkitie 2 C 22
FIN-02320 Espoo Finland
Puh. +358 50 375 1328
office [at] toolboxtravel.fi
» Katso tarkemmat yhteystiedot täältä

 

Kotisivut Sivumestari