HYÖDY ENEMMÄN MATKA WORKSHOP DAY 2022 -TAPAHTUMASTA – TOTEUTA PRE OR POST TOUR!

Julkaistu 20.6.2021

Matka Workshop Day 2022 pre- ja post tour –ohjelmat toteutetaan totutusti osana itse workshop-tapahtumaa. Tavoitteena on tarjota Suomessa ja lähimarkkinoilla noin kymmenen houkuttelevaa ja laadukasta retkeä / vierailua, joiden kesto on puolesta vuorokaudesta 3-4 vuorokauteen (2-3 yötä). Etsimme sopivia matkailukohteita ja -palveluita esiteltäväksi ulkomaisille matkanjärjestäjille sekä matkatoimistojen ja median edustajille. Workshop-tapahtumaan odotetaan noin 200- 250 ostajaa. Pre- ja post tourit sopivat erityisesti matkailualueille, useamman matkailualueen yhteistyöhön tai isommille matkailuyrityksille, joilla on tarjontaa eri kansallisuuksille ja asiakasryhmille. Matka Workshop Day on 19.1.2022 (ja Matka2021 –messut 20.1 – 23.1.2022).

Tarjoamme tähän tapahtumaan kolme eri ohjelmakokonaisuutta:

 1. Matkanjärjestäjien ja matkatoimistoedustajien Pre- ja Post Tour -ohjelmat
 2. Mediavierailijoiden Pre Tour -ohjelmat
 3. Virtuaaliset Pre- ja Post Tour -ohjelmat

MATKANJÄRJESTÄJIEN JA MATKATOIMISTOEDUSTAJIEN PRE- JA POST TOUR -OHJELMAT

 Tourien osallistujat

 • vähimmäismäärä 4-7 henkilöä/ryhmä, enintään 10 - 15 osallistujaa
 • Koko ryhmä vähintään 3 tai useammasta eri kansallisuudesta

Ohjelmien alkamis- ja päättymispaikat

 • Lähtösatama tai -lentokenttä Suomessa, Helsingin rautatieasema (ml. kuljetukset majoituskohteista), Lappeenranta-Helsinki (vain pre tour, esim. venäläiset osallistujat)
 • Messukeskus (bussi- tai taksikuljetukset)
 • Pääkaupunkiseudun majoituskohteet (bussi- tai taksikuljetukset)

Teemat ja asiakassegmentit 

 Matkailukohteet ja –yritykset voivat lanseerata uutuuksiaan tai esitellä olemassa olevia  palvelujaan eri teemojen ja asiakassegmenttien avulla. Näitä ovat esim. tietyn kesä- tai  talviaktiviteetin esittely, hyvinvointiteema, lapsiperheet, tunnetun henkilön tai asian merkkivuoden esittely, luksusmatkailu, kulttuuri ja tapahtumat, jne. Osallistuvat yritykset ja kohteet voivat olla osana isompaa kiertomatkaa. Kohde- ja yritysesittelyjen lisäksi etsimme valmiita, myytäviä tuotepaketteja. 

Järjestäjän (matkailukohde/yritys) vastuut

Järjestäjän tehtävänä on suunnitella aikatauluun sopiva ”fully hosted”-ohjelma, jossa hän vastaa ryhmän kuljetuksista, majoituksista, ruoista, ohjelman läpiviennistä sekä kaikista syntyneistä kustannuksista.

Järjestäjän (matkailukohde/yritys) valintaan vaikuttaa

 • ilmoittautumisen ajankohta (first-come, first-served)
 • ohjelman valmistuminen ja ohjelmakokonaisuuden              vetovoimaisuuus
 • ohjelmien on oltava valmiita viimeistään syys-lokakuussa 2021
 • ulkomaiset ostajat kiinnostuvat ohjelmasta 

Huom!

Järjestävän matkailualueen ja/tai -yrityksen pitää olla pää- tai alanäytteilleasettajana TAI muuten sponsoroimassa/esiintymässä Matka2022 –messuilla JA myyjänä MATKA Workshop Day 2022 -tapahtumassa.

Järjestelypalkkio

Veloitamme yhden pre- tai post tour -ohjelman järjestelypalkkiona 1.500 -  2.500 € + alv 24 %.

Vaihtoehdot ovat:

1. ToolBox Consulting Oy pidättää oikeuden valita (hyväksyä/hylätä) matkanjärjestäjä, joka on osoittanut halukkuutensa osallistua retkelle. ToolBox:in henkilökunta ilmoittaa osallistuvien henkilöiden nimet. Matkakohde ei voi rajoittaa kansallisuuksia. Hinta 1.500 + alv 24%

2a. Matkakohteella on mahdollisuus valita (hyväksyä/hylätä) matkanjärjestäjä, joka on osoittanut halukkuutensa osallistua retkelle. Matkanjärjestäjät ovat eri kansallisuuksia (ei kansallisuusrajoitusta; matkakohde ei voi rajoittaa kansallisuuksia. ToolBox huomioi kuitenkin toiveet, mutta täyttää muilla kansallisuuksilla, jotta vähimmäisosallistujamäärä saadaan retkelle mukaan (4 – 7)). Hinta 1.900 € + alv 24%.

2b. Matkakohteella on mahdollisuus valita (hyväksyä/hylätä) matkanjärjestäjä, joista osa Matkakohteen itsensä ehdottamia osallistujia JA osallistujat ovat eri kansallisuuksia (ei kansallisuusrajoitusta; matkakohde ei voi rajoittaa kansallisuuksia. ToolBox huomioi kuitenkin Matkakohteen toiveet, mutta täyttää muilla kansallisuuksilla, jos toivottuja kansallisuuksia ei saada ja jotta vähimmäisosallistujamäärä saadaan retkelle mukaan (4 – 7)). Hinta 1.900 € + alv 24%

3a. Matkakohteella on mahdollisuus valita (hyväksyä/hylätä) matkanjärjestäjiä. Matkakohde voi rajoittaa kansallisuuksien määrää. Kansallisuuksia kuitenkin on vähintään hyväksyttävä 3 eri valtiosta. Hinta 2.500 € + alv 24%

3b. Matkakohde tarjoaa erityisen teemaohjelma matkanjärjestäjille (esim. sauna, perhematkailu, talviaktiviteetti, jne.). Matkakohde voi rajoittaa kansallisuuksien määrää. Kansallisuuksia kuitenkin on vähintään hyväksyttävä 3 eri maasta. Hinta 2.500 € + alv 24%.

Retkien ajankohdat

Pre Tour -ohjelmat voidaan toteuttaa 14.1 – 18.1.2022 välisenä aikana.

Post Tour -ohjelmat voidaan toteuttaa 20.1 klo 16.00 jälkeen – 23.1.2022 välisenä aikana

Hintaan sisältyy

 • retkiohjelmia voi olla enintään 2, esim. 1 Pre Tour ja 1 Post Tour
 • matkanjärjestäjien, matkatoimistojen edustajien matkajärjestelyt sekä yhteydenotot
 • viestintä pre- ja post tour –ohjelmista vastaavan yhteyshenkilön kanssa
 • palautteet ohjelmien osalta
 • Matka Workshop Day 2022 Buyers Manualin materiaali ohjelmaan osallistuvista henkilöistä
 • pre- ja post tour -kohteiden esittely kierrokselle osallistuville ulkomaalaisille matkanjärjestäjille tai matkatoimistojen edustajille

Hintaan ei sisälly

 • matkanjohtajapalvelut
 • kuljetus-, ruokailu- tai majoituskustannukset lähtöpaikka Helsinki –> vierailukohteet ->   paluupaikka Helsinki. Kaikki ns. siirtymis- ja maapalvelut, ohjelmat, majoitukset ja ruokailut kohteessa ovat kohteen kustannuksia.

MEDIA FAM UUTUUS

Uutuutena on mediavieraiden retkiohjelman toteutus. Tuotamme vuodelle 2022 workshopin yhteyteen noin 10 toimittajan matkan. Toimittajat edustavat eri kansallisuuksia. Järjestämme ryhmälle sekä Pre- että Post Tour –ohjelman. Kestoltaan ohjelman tulisi olla 2 vrk (1 yö) kestäviä.

Järjestelypalkkio:

ToolBox Consulting Oy pidättää oikeuden valita (hyväksyä/hylätä) toimittajan, joka on osoittanut halukkuutensa osallistua retkelle. ToolBox:in henkilökunta ilmoittaa osallistuvien henkilöiden nimet. Matkakohde ei voi rajoittaa kansallisuuksia. Hinta 1.500 + alv 24%

Retkien ajankohdat

Pre Tour -ohjelmat voidaan toteuttaa 14.1 – 18.1.2022 välisenä aikana.

Hintaan sisältyy

 • median edustajien matkajärjestelyt sekä yhteydenotot

 • viestintä pre- ja post tour –ohjelmista vastaavan yhteyshenkilön kanssa

 • palautteet ohjelmien osalta

 • Matka Workshop Day 2022 Buyers Manualin materiaali ohjelmaan osallistuvista henkilöistä

 • pre- ja post tour -kohteiden esittely kierrokselle osallistuville ulkomaalaisille matkanjärjestäjille tai matkatoimistojen edustajille

Hintaan ei sisälly

 • matkanjohtajapalvelut, tarjoamme matkanjohtajapalveluita 500 euroa/päivä
 • kuljetus-, ruokailu- tai majoituskustannukset lähtöpaikka Helsinki –> vierailukohteet ->   paluupaikka Helsinki. Kaikki ns. siirtymis- ja maapalvelut, ohjelmat, majoitukset ja ruokailut kohteessa ovat kohteen kustannuksia.

VIRTUAALIRETKET UUTUUS

Uutuutena on virtuaalisten retkien toteutus. Toteutamme 6 – 10 virtuaalista retkeä. Osallistujien määrä retkille on enintään 20. Osallistujat edustavat eri kansallisuuksia. Kestoltaan ohjelmat ovat 30 minuutista 2 tuntiin. Yli tunnin mittaisissa ohjelmissa on oltava lyhyt tauko, 10 – 15 minuuttia.

Yrityksellä on mahdollisuus toteuttaa enintään 2 virtuaaliretkeä.

Päivämäärät retkien toteuttamiselle ovat:

16.1 klo 10.00 – 12.00 tai klo 14.00 – 16.00 välisenä aikana (Virtual Pre Tour)

17.1 klo 10.00 – 12.00 tai klo 14.00 – 16.00 välisenä aikana (Virtual Pre Tour)

18.1 klo 10.00 – 12.00 tai klo 14.00 – 16.00 välisenä aikana (Virtual Pre Tour)

21.1 klo 10.00 – 12.00 tai klo 14.00 – 16.00 välisenä aikana (Virtual Post Tour)

Järjestelypalkkio

1. ToolBox Consulting Oy pidättää oikeuden valita (hyväksyä / hylätä) matkanjärjestäjä, joka on ilmoittanut haluavansa osallistua matkalle. ToolBoxin henkilökunta ilmoittaa osallistuvien henkilöiden nimet. Matkailukohde/yritys ei voi rajoittaa kansallisuuksia.

Hinta 800 euroa + alv 24% 1 retki

Hinta 1.300 euroa + alv 24% 2 retkeä

2. Kohteella on mahdollisuus valita (hyväksyä / hylätä) matkanjärjestäjä, joka on ilmoittanut haluavansa osallistua virtuaalikierrokseen. Osallistujat ovat eri kansallisuuksia (ei kansallisuusrajoituksia; matkailukohde/yritys ei voi rajoittaa kansallisuuksia. ToolBox kuitenkin ottaa huomioon toiveet, mutta täyttää ohjelman muilla kansallisuuksissa, jotta vähimmäismäärä osallistujia (10) saadaan ohjelmaan mukaan.

Hinta 1.200 euroa + alv 24%, 1 retki

Hinta 1.900 euroa + alv 24%, 2 retkeä

Hintaan sisältyy

Digitaalinen alustan käyttö ja lisenssi 1 – 2 retkelle, retken mainostaminen matkanjärjestäjien ja matkatoimistojen edustjaille. Matkailukohteelta/yritykseltä saatujen kuva- ja videomateriaalien käsittely, digitaalisen alustan käytön valmennukset 3 kpl sekä laitetestaus 1 kpl.  

ILMOITTAUTUMINEN

Jos haluat ottaa täyden hyödyn Matka Workshop Dayn annista, järjestä kohteessasi pre- tai post tour ja vie ulkomaiset ostajat tai medianedustajat paikan päälle tutustumaan alueesi tarjontaan. Etsimme noin 10 Pre- tai Post Tour –kohdetta sekä 2 – 3 Media FAM –kohdetta.

Rekisteröityminen viimeistään 31.10.2021 mennessä, klikkaa linkkiä: https://forms.gle/LddiPGZumVTLG3Q66

PERUUTUSEHDOT

Tutustu yleisiin osallistumis- ja peruutusehtoihimme

https://www.toolboxtravel.fi/markkinointi

Lisätietoa

Kari Halonen kari.halonen [at] toolboxtravel.fi () tai

Mikael Hasegawa mikael.hasegawa [at] toolboxtravel.fi ()        

Fully hosted pre and post tours
Matka Workshop Day 2022 Pre- ja Post Tour -ohjelmat
Matkailuartikkeli

Hyvää loppuvuotta! Onnellista Uutta Vuotta 2022!

Lue koko artikkeli

ToolBox-travel Consulting Oy on erikoistunut palvelu- ja matkailuyritysten sekä matkailualueiden toimintaedellytysten parantamiseen. Painopiste kaikessa toiminnassa on kansainvälisyys ja kehittyminen.

 

ToolBox Consulting Oy
Maininkitie 2 C 22
FIN-02320 Espoo Finland
Puh. +358 50 375 1328
office [at] toolboxtravel.fi
» Katso tarkemmat yhteystiedot täältä

 

Kotisivut Sivumestari