Matkailun verkostoyliopisto

Matkailualan verkostoyliopisto (MAVY) mahdollistaa jäsenyliopistojen opiskelijoille matkailualan monitieteiset opinnot sivuaineena. Opinnot tarjoavat eri alojen opiskelijoille pääaineopintojen rinnalla tiedolliset ja taidolliset valmiudet matkailuilmiön ymmärtämiseen monitieteisestä näkökulmasta. Matkailualan verkostoyliopisto ei tuota matkailumaistereita, vaan opiskelijat oppivat hyödyntämään oman pääaineensa osaamista matkailuilmiön haltuunotossa ja saavat perustiedot muiden tieteenalojen matkailututkimuksesta. Matkailualan monitieteiset perus- ja aineopinnot voidaan liittää joko alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon. Matkailualan verkostoyliopisto tukee jäsenyliopistoissa tapahtuvaa matkailualan jatkokoulutusta järjestämällä matkailualan monitieteistä jatkokoulutusta. Opettajakunta ohjaa matkailualaa käsittelevien lisensiaattitöiden ja väitöskirjojen tekoa ja niihin liittyvää koulutusta Matkailualan verkostoyliopiston tutkijakouluna.

Skål International Helsinki ry. ja Matkailun verkostoyliopisto toimi vuosina 2013 - 2017 alumnitoiminnan osalta yhteistyökumppanina. MAVYn alumneilla oli mahdollisuus osallistua Skål International Helsinki ry:n tapahtumiin.

Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos
Itä-Suomen yliopisto
PL 86, 57101 Savonlinna

http://www.funts.fi

mavytoimisto [at] uef.fi 

Kari Halonen on ollut Matkailun verkostoyliopiston hallituksen jäsen vuodesta 2011 vuoteen 2017 saakka.

Matkailuartikkeli

Uusi online workshop-tapahtuma 1.11.2022 Active & Nature & Sport Tourism Workshop Online 2022

Lue koko artikkeli

ToolBox-travel Consulting Oy on erikoistunut palvelu- ja matkailuyritysten sekä matkailualueiden toimintaedellytysten parantamiseen. Painopiste kaikessa toiminnassa on kansainvälisyys ja kehittyminen.

 

ToolBox Consulting Oy
Maininkitie 2 C 22
FIN-02320 Espoo Finland
Puh. +358 50 375 1328
office [at] toolboxtravel.fi
» Katso tarkemmat yhteystiedot täältä

 

Kotisivut Sivumestari