Luksusmatkailu ja Suomen vetovoimatekijät

Julkaistu 26.1.2016

Tutkimuksemme tulokset on esitelty Matka2016 -messuilla Suomen Matkailututkijoiden seuran tilaisuudessa 22.1.2016.

Toimeksiantoon liittyvinä asioina meidän tuli selvittää aasialaisten ja eurooppalaisten matkanjärjestäjien keskuudessa haastattelemalla seuraaviin tutkimuskysymyksiin vastauksia:

- Millaisia luksusmatkoja ostetaan?

- Luksusmatkailutuotteen ja –paketin sisältövaatimukset?

- Laadun merkitys myynnissä? Erilaisten laatuohjelmien tunnettuus ja

    käyttö, kokemuksia?

- Suomi luksusmatkailukohteena

 

Aluksi teoriataustaa, jossa käytimme Pam Danziger:in määritelmiä luksusmatkailulle

•Vanha luksus
–Eliitin elämäntyyli, eli asioita, mitä he ostivat ja paikkoja, missä he asuivat.
–Luksus oli vain mahdollista rikkaille.
–Luksus on materiaa.
   (Danziger, 2005)

 

•Uusi luksus
–Luksus määritellään enemmän kokemuksena tai tunteena.
–Kuluttajan saama kokemus.
   (Danziger, 2005)

 

•Tuotteet ovat kokemukseen ja tunteeseen pohjautuvia.
•Kuluttajalla ja luksustuotteella on kolme tärkeää yhteyttä toisiinsa:
–Tuote/palvelu erottuu selkeästi muista niin (palvelu)muotoilussaan kuin teknologiassa. Tuote on tasaisen laadukas.
–Tuote/palvelu on ensiluokkainen, jota edellä mainittu teknologia ja (palvelu)muotoilu tukee.
–Matkailuyrityksen/-kohteen brändi yhdistyvät näihin kahteen edellä mainittuun.
–Useimmat kuluttajat muodostavat vain yhden vallitsevan ja tunneperäisen yhteyden tuotteen kanssa (Silverstein & Fiske 2005.)

 

•Luksuksen tulee olla kaiken kattava.
•Luksuksen tulee kertoa tarina.
•Luksuksen tulee täyttää kuluttajan tarpeet.
•Luksuksen tulee noudattaa kuluttajan arvoja.
•Luksuksen tulee saada kuluttajan tuntemaan itsensä erityiseksi.
  (Danziger 2005). 

 

Oma jakomme luksusmatkailun ja Suomen vetovoimatekijöiden näkökulmasta

•Luksus – luksus
–Vaatii palveluilta viiden tähden ja enemmänkin tasoa.
–Haasteellista Suomessa tuottaa (vrt. Vanha Luksus).
•Luksus incentive
–Kerran elämässä –teemalla.
–On tehty rahalla ja vaivalla.
–Mahdollinen useammassa Suomen kohteessa (vrt. Uusi Luksus).
•Elämyksellinen luksus
–Autenttisuuden korostaminen.
–Luonto- ja kulttuuriarvojen korostaminen.
–Asiakaspalvelussa huomioidaan myös paikallisuus (sosiaalinen kestävä kehitys).
–Palvelut kuitenkin ensiluokkaisia, mutta huomioiden paikallinen taso.
–Mahdollisuus ja mahdollista useassa Suomen kohteessa(vrt. Uusi Luksus).

 

Luksusmatkailupalvelujen kehittäminen Suomessa

Ehdotamme seuraavia luksusmatkailupalveluiden kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä:
•Suomessa tulisi keskittyä ns. elämysluksuspalveluiden kokoamiseen ja markkinoimiseen.
•Samalla kehittää 2 – 3 todellinen luksustuotepaketti, jota voisi tarjota sekä kesä- että talvisesongilla asiakkaille. 
•Palveluiden kehittämistä/perustamista:
–Tarjota mökkeihin korkeatasoisia catering-palveluita.
–Joko rakentaa kokonaan uusia luksusmatkailijoille suunnattuja majoitusyksiköitä TAI kohdentaa nykyisiä.
–Kouluttaa majoitusyksiköiden vastaanotto- ja concierge-henkilökuntaa.
–Kehittää nykyisiä ravintolapalveluja ja tuottaa korkeatasoisia uusia.
–Ravitsemuspalvelut voisivat vielä enemmän saada paikallisesta kulttuurista ja raaka-aineista toimintamallinsa.
–Limousine- ja helikopterikuljetukset.
–Kehittää opastuspalveluja entisestään.
–Autenttisten ohjelmapalvelujen kehittäminen, jotka perustuvat alueen kulttuuriin.
–Kehittää erikoisten majoitusratkaisujen kapasiteetteja, mm. iglumajoitusten.
Lisätietoa tutkimuksesta: Kari Halonen, kari.halonen(at)toolboxtravel.fi

 

Luksusmatkailumarkkinointi

ToolBox -travel marketing & consulting tuottaa luksusmatkailun markkinoimiseen kolme eri tapahtumaa Aasiassa ja Euroopassa vuonna 2016. Katso markkinointitoimenpiteet teemoittain tai ota yhteyttä Kari Haloseen.
Matkailuartikkeli

Uusi online workshop-tapahtuma 1.11.2022 Active & Nature & Sport Tourism Workshop Online 2022

Lue koko artikkeli

ToolBox-travel Consulting Oy on erikoistunut palvelu- ja matkailuyritysten sekä matkailualueiden toimintaedellytysten parantamiseen. Painopiste kaikessa toiminnassa on kansainvälisyys ja kehittyminen.

 

ToolBox Consulting Oy
Maininkitie 2 C 22
FIN-02320 Espoo Finland
Puh. +358 50 375 1328
office [at] toolboxtravel.fi
» Katso tarkemmat yhteystiedot täältä

 

Kotisivut Sivumestari