Majoitusyöpymiset Pohjoismaissa kasvuprosenteista huolimatta näyttävät hiipuvan

Julkaistu 13.11.2011

Pohjoismaissa on mennyt yöpymisten valossa hyvin. Yöpymiset ovat kasvaneet niin maiden pääkaupungeissa kuin koko maassa. MaRa:n kokoamassa tilastossa verrataan yöpymisten kehitystä peti-, huone-, majoitushinnan sekä käyttöasteen muodossa. Tästä selvityksestä puuttuu Islanti, joka jättäytyi selvityksestä pois jo vuonna 2008.

Huonekysynnässä Tanska näyttää tietä muille Pohjoismaille. Sen huonekysyntä on ollut vilkainta tammi-syyskuun välisenä aikana 8,5% verrattuna viime vuoteen. Norja on toisena 6,0 %:n , Suomi kolmantena 5,0%:n  ja Ruotsi viimeisenä 4,5%:n kasvulla. Ruotsilla on ollut menestyksekkäitä vuosia takanaan mm. "lamavuonna" 2009 ja myös viime vuosi, joten vertailussa prosenttiluku antaa tässä mielessä vaatimattoman tuloksen. Hotellihuoneiden kysynnässä Ruotsi on ollut pitkään muita Pohjoismaita edellä. Muutos tapahtui vuonna 2004, johon saakka Pohjoismaat kilpailivat voimakkaammin keskenään kysyntäpuolella.

Hotellihuoneiden tarjonnassa Tanska on ollut johtavin Pohjoismaa. Suomi on ollut perän pitäjänä. Tästä syystä myös hotellihuoneiden käyttöasteissa on suuria eroja Pohjoismaiden välillä. Jos Tanska tarjoaa majoitusta eniten, niin myös sen hotellien käyttöasteiden kehitys on kaikkein heikoin. Vastaavasti Suomen on tässä suhteessa parhain tulos (indeksi 108, Tanska 94). Vertailuvuotena pidetään lähtötasoa vuonna 2000. Sama tilanne on hotellien huonekäyttöasteiden kehityksessä. Suomi johtaa, Tanska pitää perää. Tanskassa tuntuisi olevan ylitarjontaa majoituksen osalta. Mahdollisen taantuman tullessa voi odottaa majoitusyrityksille tukalia paikkoja selvitessään pakollisista ylläpitokustannuksista samalla kun yöpyjien määrät mahdollisesti vähenevät.

Suomessa majoitusyritysten hinnat ovat nousseet hieman inflaatiovauhtia (3,0%) hitaammin. Syyskuussa hinnat olivat  Suomessa 3,4 % korkeammat kuin vastaavana aikana vuonna 2010. Norjassa muutoksia hinnoissa ei ole ollut tuskin laisinkaan. Ruotsissa vauhti on ollut kaiken aikaa yli 3:n %-yksikön. Tanskasta ei näitä tietoja ole saatavilla.

(Lähde: MaRa 2011 ja kyseisten maiden tilastokeskukset).

 

 

Matkailuartikkeli

Espanjalaisten matkailu Suomessa 2019, 2022 ja 2023 - tulevaisuuden odotukset

Lue koko artikkeli

ToolBox-travel Consulting Oy on erikoistunut palvelu- ja matkailuyritysten sekä matkailualueiden toimintaedellytysten parantamiseen. Painopiste kaikessa toiminnassa on kansainvälisyys ja kehittyminen.

 

ToolBox Consulting Oy
Kalaonnentie 9 B 63
FIN-02230 Espoo Finland
Puh. +358 50 375 1328
office [at] toolboxtravel.fi
» Katso tarkemmat yhteystiedot täältä

 

Kotisivut Sivumestari