Markkinointi

ToolBox Consulting Oy toteuttaa sekä imago- että tuotemarkkinoinnin toimenpiteitä. Markkinoinnin pääpaino on kansainvälisyydessä, mutta toteutuksia tehdään myös huomioiden kotimaan markkinat. Yrityksemme toimii yli 20 maassa tuottaen erilaisia markkinointitoimenpiteitä. Tyypillisimpiä ovat matkailumessut, matkailuworkshopit, myyntikäynnit, ulkomaisten matkatoimistojen ja matkan- järjestäjien tutustumisvierailujen (FAM-matkat) järjestäminen, mediavierailut sekä kampanjointi B2B- ja B2C-tasoilla.

Markkinointialueet

Australia
Baltia
Benelux-maat
Brittein saaret
Etelä-Aasia
Itä-Aasia
Etelä-Eurooppa
Globaalit markkinat
Itä-Eurooppa
Keski-Eurooppa
Lähi-Itä
Pohjois-Amerikka
Pohjoismaat
Venäjä

Tapahtumien ja markkinointitoimenpiteiden Yleiset Osallistumis- ja Peruutusehdot sekä Euroopan Unionin (EU) määrittelemät tietojen keräämiseen liittyvät tiedot ovat nähtävillä alla.

Tapahtumien Osallistumis- ja Peruutusehdot ToolBox Consulting Oy (pdf)

Saavutettavuuden turvaaminen on tärkeää kansallisesti ja matkailualueelle. Panostukset juna-, laiva- ja lentoyhteyksiin ovat yksi kriittinen tekijä matkailuvirtojen näkökulmasta. Alueella toimivat tieverkostot on myös huomioitava saavutettavuudesta puhuttaessa. 

Imagomarkkinoinnissa matkailubrändin jalkauttaminen ja kilpailijat huomioon ottava markkinointi mahdollistaa paremman tuloksen markkinoilla.

Verkkomyynnissä toimivien, globaalien matkanjärjestäjien sekä perinteisten jakeluteiden painotukset  vaihtelevat markkina-alueelta toiselle. Tässä asiantuntemuksesta eri markkinoista on suurta hyötyä. ToolBox:in tietokannassa on yhteydet yli 40 valtioon ja niiden myyntikanaviin.

Lisäksi markkinointia on tukemassa vahva kontaktiverkosto paikalla olevaan mediaan.

Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjävierailut toimivat tässä tärkeässä roolissa vahvistaessaan yrityksen ja alueen pääsyä eri myyntikanaviin. Toisaalta vierailut kohteessa vahvistavat myös myyntiä ja antavat monipuolisemman kuvan median välityksellä.

Monilla markkinoilla suora kuluttajamarkkinointi on ohittanut jakelutiet. Sähköiset viestintävälineet ovat mahdollistaneet uuden ja edullisemman tavan tavoittaa loppukuluttajat.

Annamme mielellämme lisätietoa markkinoinnin eri mahdollisuuksista!

Teemapohjaiset kampanjat 2020 - 2021

Perhematkailukampanja

Markkina-alueet: Baltia (Latvia ja Viro), Pohjoismaat (Norja, Ruotsi ja Tanska), Saksa, Iso-Britannia ja Puola

Kesän aktiviteettikampanja "Outdoors Baltic Sea Region"

Markkina-alueet: Saksa, Iso-Britannia, Venäjä, Alankomaat, Ranska ja Puola

Luksusmatkailukampanja

Markkina-alueet: Etelä- ja Keski-Eurooppa, Venäjä, Kiina, Intia sekä Lähi-Itä

Lisätietoa: office [at] toolboxtravel.fi

Matkailuartikkeli

Virolaiset matkailijat: vertailu 2019 ja 2022 yöpymiset ja rahankäyttö

Lue koko artikkeli

ToolBox-travel Consulting Oy on erikoistunut palvelu- ja matkailuyritysten sekä matkailualueiden toimintaedellytysten parantamiseen. Painopiste kaikessa toiminnassa on kansainvälisyys ja kehittyminen.

 

ToolBox Consulting Oy
Maininkitie 2 C 22
FIN-02320 Espoo Finland
Puh. +358 50 375 1328
office [at] toolboxtravel.fi
» Katso tarkemmat yhteystiedot täältä

 

Kotisivut Sivumestari