Globaalit markkinat

TALOUS

Elpyminen on hidastumassa, kun tavaroiden kysynnän kasvu on kohdannut tuotantoketjujen pullonkauloja. Inflaatiopaineita on ilmaantunut kaikissa talouksissa, kuten:

• Energia-, elintarvike- ja hyödykemarkkinoiden häiriöt ovat nostaneet hintoja

• Korkeat energiahinnat ja polttoainepula rajoittavat avainmateriaalien ja välituotteiden valmistusta

• tuotantoketjujen pullonkaulat ovat leviämässä yleisempään tavarapulaan.

Uudet inflaatiopaineet uhkaavat kestää pidempään kuin muutama kuukausi sitten odotettiin. Ruoan ja energian hintojen nousu iskee erityisesti pienituloisiin kotitalouksiin. Inflaation ennustetaan saavuttavan huippunsa vuoden 2021 lopulla ja pysyvän pandemiaa edeltävän tason yläpuolella.

Keskeinen skenaariomme on, että maailmanlaajuinen elpyminen jatkuu, maailman selviytyessä pandemiasta paremmin, ja raha- ja finanssipolitiikka pysyy yleisesti ottaen tukevana koko vuoden 2022 ajan. Vuoden 2021 5,6 prosentin elpymisen jälkeen maailmantalouden kasvu etenee ripeästi 4,5 prosentilla. vuonna 2022, hidastuen 3,2 prosenttiin vuonna 2023.

TOIMENPITEITÄ 2022

TRIPADVISOR -kampanja
Suosittelemme vuoden mittaista kampanjaa, jossa matkailualue saa oman saapumissivun alueen ja sen palvelujen tunnetuksi tekemiseen miljoonille sivuston käyttäjille. Sivulla voi olla mm. linkki omille sivuille/tarjouksiin/partnerin sivuille, ladattava esite, kuvia, videoita ja tapahtumalistaus. Yritys voi keskittää markkinointi-ponnistelut juuri niihin ajankohtiin, jolloin tarve uudelle kaupalle on suurin. Kampanja ajankohta voidaan ohjata koko vuodelle. Suositus on keskittyä muutamiin kuukausiin. TripAdvisor-kampanja on lähinnä bannerimainontaan yrityksen omilla sivuilla.
Hinta: Alkaen 5 000 € + alv 24 % 
Ilmoittautumiset: 1 kk ennen kampanjan alkua

TRAVEL SHOWCASE - matkailukohteen workshop -tapahtuma
ToolBox Consulting Oy on European Tour Operator Association (ETOA) –järjestön jäsen ja toteutamme Baltiassa, Pohjoismaissa ja Venäjällä ETOA:n Travel Showcase workshop -tilaisuuksia. Etsimme Suomesta sopivaa kohdetta workshop-tapahtuman järjestämiseksi ulkomaisille matkanjärjestäjille. Vaihtoehtoisesti myyntitapahtuma voidaan toteuttaa Lontoossa, jonne kutsutaan järjestöön kuuluvia matkanjärjestäjiä eri puolilta maailmaa. 
Toteutusajankohta: ympäri vuoden

Vaihtoehdot:
1. Travel Showcase toteutus kohteessanne, hinta noin 30 000 €
-Paikalle kutsutaan 30 ulkomaista matkanjärjestäjää
-Hinta ei sisällä matkailukohteen ohjelmapalveluja, majoitus- ja matkakuluja tapahtuman aikana.

2. Travel Showcase
-Lontoossa toteutettuna, hinta noin 15 000 €
-Paikalle kutsutaan 20 ulkomaista matkanjärjestäjää. Hinta ei sisällä matkailukohteen delegaatioon kuuluvien matka- ja majoituskuluja sekä mahdollisia ruokailuja lukuun ottamatta itse tilaisuuden mahdollisia ruoka- ym. tarjoiluja.

Lisätietoja: office [at] toolboxtravel.fi

Matkailuartikkeli

Uusi online workshop-tapahtuma 1.11.2022 Active & Nature & Sport Tourism Workshop Online 2022

Lue koko artikkeli

ToolBox-travel Consulting Oy on erikoistunut palvelu- ja matkailuyritysten sekä matkailualueiden toimintaedellytysten parantamiseen. Painopiste kaikessa toiminnassa on kansainvälisyys ja kehittyminen.

 

ToolBox Consulting Oy
Maininkitie 2 C 22
FIN-02320 Espoo Finland
Puh. +358 50 375 1328
office [at] toolboxtravel.fi
» Katso tarkemmat yhteystiedot täältä

 

Kotisivut Sivumestari