Itä-Aasia

Itä-Aasia

Koko Aasian merktiys Suomen matkailulle on yöpymisissä noin 15 - 16 %. Matkailijavirrat ovat erityisesti Itä-Aasiasta. Itä-Aasian potentiaali näkyy niin matkailutrendejä seuratessa kuin huomioitaessa kansallisen lentoyhtiömme Finnairin voimakas panostus alueelle. Erityisesti keskitymme Itä-Aasiassa Japaniin ja Kiinaan, mutta lisäksi potentiaalinen markkina-alue on Etelä-Korea. Kiinan osalta on syytä huomioida erikseen Hong Kongin ja Taiwanin markkina-alueet, joissa matkailu on pidemmälle kehittynyt kuin manner-Kiinassa.

Etelä-Korea

MARKKINAKATSAUS

Yöpymiset Etelä-Koreasta Suomeen ovat olleet vuosittain noin 30 000 - 50 000. Vuonna 2018 yöpymiset kasvoivat 59 911:n. Viipymä on ollut isompi haaste eli lähellä kahta vuorokautta. Vuonna 2018 keskimääräinen viipymä oli 1,8 vuorokautta. Siinä ei ole tapahtunut suuria muutoksia viime vuosina. Suomi on osa laajempaa Eurooppa-kiertuetta. 

Etelä-Korean markkinat tekevät mielenkiintoiseksi ja houkuttelevaksi Finnairin suorat lentoyhteydet. Myös korealaisia saapuu Venäjälle mm. Pietariin, jolloin sitä kautta matkailijavirtoja saadaan mm. Itä- ja Kaakkois-Suomeen. Tanskassa on merkittäviä toimistoja, joiden kautta korealaisia ohjautuu kaikkialle Pohjoismaihin. 

Etelä-Koreaan on syntynyt jo nyt matkailullisesti merkittävä asiakasryhmä, seniorimatkailijat. He ovat tyypillisesti yli 60-vuotiaita ja monelle nämä matkat ovat heidän elämänsä ensimmäisiä ulkomaanmatkoja.

Kestävä kehitys ja ympäristökysymykset ovat nousseet korealaisten tietoisuuteen, eikä sitä nähdä yksinomaan akateemisena suuntauksena.

TALOUS

Myös Etelä-Korean talous ja yhteiskunnallinen kehitys on ollut omiaan mahdollistamaan matkailua myös Eurooppaan. Maan asukasluku on n. 48 miljoonaa, joskin väestömäärän arvioidaan alkavan laskea heti vuoden 2020 jälkeen. Alhainen syntyvyys on maassa suuri ongelma. Talouden näkökulmasta kulutus kasvaisi vielä tämän vuoden ajan noin 3,8 %-yksikön vauhtia. Yksityisen sektorin kulutus kuitenkin olisi hidastunut. Aikaisemmin hyvin perhe- ja sukukeskeisestä yhteiskunnasta on alkanut kehittyä yhä yksilökeskeisempi. Tämä on alkanut näkyä erityisesti eteläkorealaisten matkustuskäyttäytymisessä.

SUOSITTELEMME

 • Myyntivierailut matkanjärjestäjien luo Etelä-Koreassa
 • Media- ja kuluttajatapahtumat Etelä-Koreassa
 • Matkanjärjestäjä- ja mediavierailut Suomeen
 • Workshop-tilaisuuksiin osallistuminen
 • Koreankielinen materiaali ja internet-sivut

TOIMENPITEITÄ 2022

HITS – Hana Tour International Travel Show 2022                                                                                                                                                                              Suurimman korealaisen matkanjärjestäjän Hana Toursin järjestämä B2B-tilaisuus on paras väylä matkatoimistojen tavoittamiseen. Mukana matkanjärjestäjiä, matkatoimitostoja, laivayhtiöitä jne. Kävijämäärät 2018: 85 000 (kuluttajaa), yli 600 (elinkeinon edustajaa).
Ajankohta: Toukokuu 2022
Paikka: Seoul, Etelä-Korea
Hinta: 1 900 € + alv 24 %
Hinta sisältää: Osallistumisjärjestelyt ja osasto
Hinta ei sisällä: Matkakulut, majoitus, ruokailu
Huom: Toimenpiteen toteuttaminen edellyttää vähintään 4 yrityksen osallistumista

Myyntivierailut Korean matkailuelinkeinolle
Myyntivierailut korealaisen ammattilaisen toimesta (englanti). Kaikki tapaamiset pyynnöstä. Matkatoimistojen tapaaminen kasvokkain on miltei välttämättömyys uusille, Korean markkinoille saapuville toimijoille. Tämä on paras tapa keskustella tuotekehityksestä.
Aika: Ympäri vuoden
Paikka: Seoul ja lähiseudut
Hinta:
1 päivä: 540 €+ alv 24 % 
2 päivää: 950 € + alv 24 %
1 viikko:1 900 € + VAT 24% 
Hinta sisältää: Järjestelyt, etukäteisinfopaketti ostajalle, englannin- ja koreankielen tulkkaus
Hinta ei sisällä: Matkustus- ja majoituskulut, ruokailut, rahti

Digitaaliset markkinointipalvelut
Kaikki digitaaliset markkinointipalvelut ovat saatavilla ympäri vuoden. Ei minimi- tai maksimirajoituksia.
1) Online viraalimarkkinointi Naver ja Daum -verkkosivuilla 
Voidaan toteuttaa myös kausittaisena kampanjana.
Hinta: Alkaen 600 € + alv 24 % / kk
2) Sähköinen uutiskirje matkailuelinkeinolle ja medialle
Uutiskirje voi sisältää 5-10 myyjän uutiset. Lähetetään 3-4 krt vuodessa 100 yritykselle.
Hinta: 1 000 € + alv 24 % / 1 lähetys ( 5-10 myyjän uutiset ) 
3) Yrityksen blogin ylläpito tai kahvila -kampanja
Kysy lisätietoa ja pyydä tarjousta.

Asiakasrekisterin kehittäminen
Matkailuelinkeinon (matkanjärjestäjät, matkatoimistot, media) asiakasrekisterin kehittäminen
Hinta: Perustiedot 600 € + alv 24 %
Hinta sisältää: 50 yritystä

Yhteistyökumppanimme Etelä-Koreassa:

Michelle Kwan

Japani

TALOUS

Japanin talouden ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,3 ja ensi vuonna 0,9 prosenttia. Japanin talouskasvu oli myös viime vuonna sen omaan lähihistoriaan nähden hyvää: sen BKT:n arvioidaan kasvaneen 1,6 prosenttia edellisestä vuodesta. Myönteistä oli erityisesti yksityisen kulutuksen 1 %-yksikön kasvu kolmen peräkkäisen nollakasvuvuoden jälkeen. Teollisuustuotannon arvioidaan kasvaneen jopa 4,7 % viime vuonna. Japanin talouskasvu on siis yllättänyt myönteisesti, mutta inflaatio on siitä huolimatta maassa jatkuvasti 2 prosentin tavoitetasonsa alapuolella.

MARKKINAKATSAUS

Joku voisi sanoa, että japanailaiset naiset ovat päätöksentekijöitä. Word of mouth -markkinointi on  tärkeä lähimatkailuun liittyvissä päätöksissä. Matkatoimistot ja matkanjärjestäjät ovat taas tärkeämpiä kun kyseessä on pitkänmatkan kohteisiin liittyvät matkustuspäätökset. Sähköisellä markkinoinnilla on rajallinen vaikutus japanilaisten matkailuun liittyvässä päätöksenteossa. Japanilaiset kuluttajat arvostavat japaninkielistä printtimateriaalia.

Monet matkatoimistot keskittyvät inbound -matkailuun. Samaan aikaan pakettimatka -business pienenee. Kansainvälisten matkavaraushakukoneiden suosio kasvaa. Risteilyjen myynti kasvaa yhä enemmän japanilaisten kuluttajien keskuudessa. He varaavat matkansa pääosin nettisivujen kautta.

SUOSITTELEMME

 • Myyntivierailut matkanjärjestäjien luo Japanissa
 • Media- ja kuluttajatapahtumat Japanissa
 • Matkanjärjestäjä- ja mediavierailut Suomeen
 • Workshop-tilaisuuksiin osallistuminen
 • Japaninkielinen materiaali ja internet-sivut
 • Viraalikampanjointi sosiaalisessa mediassa

TOIMENPITEITÄ 2022

Pop-up tapahtuma tokiolaisessa tavaratalossa 2022
Yhdistämme matkailun, muotoilun ja suomalaisen ruokakulttuurin esittelyn tokiolaisille asiakkaille.     
Aika:
  marraskuu 2022, 5 päivää
Paikka: Tokio, Mitsukoshi-tavaratalo  
Hinta:
3 500 € / yritys, enintään 2 yrityksen edustajaa
Hinta sisältää: Tapahtuman järjestelyt, myyntipöytä, kassalaite (yhteinen), varastotila myytäville tavaroille/tuotteille.     
Hinta ei sisällä:
 Matka- ja majoituskustannukset, ruokailu, rahti- ja tullauskustannukset
Huom: Tapahtuman toteuttamiseksi tarvitaan vähintään 5 yritystä.  

Matkailukohdemarkkinointi suosituissa japanilaisissa opaskirjoissa
Japanilaiset suosivat painettuja sekä internet-sivuilla toimivia matkaopaskirjoista. Monet japanilaiset ottavat ko. kirjat mukaan matkalle ja noudattavat niissä annettuja ohjeita ja vinkkejä. Opaskirjat ovat voimassa 1 - 3 vuotta. Opaskirjan koko 135mm x 210mm.
Aika: Ympäri vuoden
Paikka: Japani  
Hinta: 1/1 -sivu 3 700 € ja 1/2 -sivua 3 200 €  
Hinta sisältää: Kohde- tai yritystietojen tiedot opaskirjaan, projektin aikataulutus ja koordinointi, käännökset japaninkielelle  
Hinta ei sisällä:
Muuta: Opaskirjan toteutus aikataulutetaan noin joka toinen vuosi. Internet-sivuille voi päästä nopeammin, sillä tietoja päivitetään useammin.  

JATA-tapahtuma

Japanin suurin matkailutapahtuma sekä ammattilaisille että kuluttajille

Aika: syyskuu 2022

Paikka:  Okinawa 2020, Japani

Hinta: 2000 € + alv 24 % (oma pöytä, yksi osallistuja yrityksestä)

            2500 € + alv 24 % (oma pöytä, kaksi osallistujaa samasta yrityksestä)

            1300 € + alv 24 % ( kahden yrityksen jaettu pöytä, yksi osallistuja / yritys )

Hinta sisältää: näyttelyosaston ja ToolBox:in edustajan palvelut

Hinta ei sisällä: matka- ja majoituskustannuksia, esitekuljetuksen rahtikustannuksia

Huom: Tarvitaan vähintään 10 yritystä osallistumiseen                          

Kiina

Maan voimakas vientikauppa elvyttää taloutta. Kiinasta on tullut globaali vetovoimatekijä taantumasta poispääsemiseksi. Kiinassa BKT:n kasvun täytyy olla yli 10 %, muuten myös siellä työttömyys lähtee kasvuun.  Samalla se aiheuttaa paineita jopa hintojen alentumiseen. Kuitenkaan hinnat eivät lähtisi helposti nousuun tällaisessa tilanteessa. Inflaatio pysyisi erittäin alhaisena eli n. 0,5 %.  Kiinalaisten talouksien varallisuus kasvaa edelleen, mutta korostunee erityisesti kaupunkiyhdyskunnissa. Tämän vuoksi maaseutuväestöä muuttaa kaiken aikaa lisää kaupunkeihin.

Kiina ohitti jo vuonna 2013 matkailijamäärissä sekä kokonaisrahan käytössä siihen saakka kärkisijoilla loistaneet Saksan ja Yhdysvallat. Kiinasta ulkomaille suuntautuvan matkailun arvioidaan nousevan ensi vuonna noin 160 miljoonaan matkailijaan! Vuonna 2018 Suomessa mitattiin 332 546 yöpymistä. Tässä luvussa ei ole hongkingilaiset matkailijat. Hongkongilaisten osuus oli 52 111. Keskimäärin kiinalainen vierailija viipyi Suomessa 1,5 vuorokautta.

Alussa kannattaa keskittyä Pekingiin, Shanghaihin, Guangzhouhun ja Hong Kongin suurkaupunkeihin. Myös kaupunkeja ympäröivät provinssit ovat tärkeitä lähtöalueita.

MATKAILU

Kiina on vähitellen kasvamassa suurimmaksi matkailijaryhmäksi. Silti vielä joitakin haasteita esiintyy lähinnä viisumikäytäntöihin liittyen. Yksittäisten matkailijoiden (FIT) osuus kasvaa. Luksusmarkkinat ovat suhteellisen suuret huolimatta joistakin taloudellisista huolista.

Vuonna 2020 odotamme kotimaan matkailun parissa viihtyvien kiinalaisten siirtyvän yhä enenevässä määrin kokeilemaan myös ulkomaan matkoja. Ulkomaan matkojen määrä ylitää 160 miljoonaa vuonna 2020. Kiinalaiset myös kuluttavat eniten verrattuna muiden maiden matkailijoihin. He yhdistävät edelleen useissa maissa vierailemisen matkoillaan ja siitä syystä mainostamme suurempia alueita kuin vain yksittäistä maata. Yhä useampi matkailija etsii uusia kohteita.

SUOSITTELEMME

 • Myyntivierailut matkanjärjestäjien luo Kiinassa
 • Cross-marketing kampanjointi
 • Media- ja PR-tapahtumat Kiinassa
 • Matkanjärjestäjä- ja mediavierailut Suomeen
 • Workshop-tilaisuuksiin osallistuminen
 • Kiinankielinen materiaali ja internet-sivut
 • Viraalikampanjointi sosiaalisessa mediassa
 • Tuotekehitystyö, jossa huomioidaan kiinankielen asema (Special Interest -ohjelmat ja Stop-over -paketit)

TOIMENPITEITÄ 2022

Uusi kiinalaisille suunnattu portaali ja viraalimarkkinointikampanjat

 • Viraalimarkkinointikampanjat Qunar.comin, Ctripin ja Ali Baba Groupin kanssa

Qunar.com -kampanja 2022
Kohde-/yritysnäkyvyys Qunar.com -myyntiportaalissa. 800 miljoonaa mahdollista käyttäjää. Vain yhden vuoden sopimukset. Erillistä kampanjamateriaalia saatavilla.

DMC yrityksellesi/kohteellesi
Henkilökuntamme toimii välittävänä toimijana kiinalaisten ja yrityksesi asiakkaiden välillä. Portaalialustana sekä Green North että Qunar.com. 

"Main Entrance to China" - valmennukset
Kurssin rakenne: 7 modulia, pituus 2 päivää. Pääsy myös erityiseen kiinalaiseen outbound -matkailun tietojärjestelmään sekä matkanjärjestäjä -listalle. Lisäksi 1 päivän "eMarketing in China" ja 1/2 päivän "Main Entrance to China II" -valmennukset.

COTTM 2023
Kiinan johtavat outbound-matkamessut yksinomaan kiinalaisille matkailuammattilaisille. Voidaan yhdistää China Roadshow’n kanssa. www.cottm.com
Aika: huhtikuu 2023
Paikka: Peking, Kiina
Hinta:  Mahdollisuus rekisteröityä 15.12.2019 mennessä, jolloin voi hyödyntää ns. Early Bird -hinnan,                                                                                                                                                                      1 900 € + alv 24 % / yritys / osallistuja (max. 2 osallistujaa/yritys), jaettu pöytä                                            2 500€ + alv 24 % / yritys / osallistuja (max. 2 osallistujaa/yritys), oma pöytä                                                 Normalli hinta 16.12.2019 - 28.2.2020 tapahtuneelle ilmoittautumiselle                                                    2 100 € + alv 24 % / yritys / osallistuja, jaettu pöytä 
2 700 € + alv 24 % / yritys / osallistuja, oma pöytä
Lisähinnasta erillinen myyntikäynti - päivä, jonka hinta  350€ / osallistuja 
Hinta sisältää: Tapahtumajärjestelyt osastoineen, manuaalit, sovitut ostajatapaamiset
Hinta ei sisällä: Matkakulut, majoitus, ruokailut, rahti                                                                                    Ilmoittautuminen: viimeistään 28.2.2023 mennessä, ilmoittautumislinkki: https://forms.gle/Pfi9jerAVRkMmoK18 (ei aktiviinen)

Hongkong ja Guangzhou Workshop Roadshow
B2B-tapahtuma Etelä-Kiinassa.
Aika: lokakuu 2022
Paikka: Hongkong 6.4 ja Guangzhou 8.4.2020
Hinta:  

790 € + alv 24 % / yritys /1 osallistuja/kaupunki
150 € + alv 24 % / yritys / 2. edustaja samasta yrityksestä
Lisähinnasta erillinen myyntikäyntipäivä, jonka hinta  350 € / osallistuja . Päivä on 7.4.2020. Enintään 4 - 5 vierailua mahtuu päivään. 
Hinta sisältää: Tapahtumajärjestelyt osastoineen, manuaalit, sovitut ostajatapaamiset. Guangzhoun workshop-tilaisuuteen sisältyy myös edestakainen junamatka Hongkong - Guangzhou - Hongkong.
Hinta ei sisällä: Matkakulut, majoitus, ruokailut, rahti                                                                                    Ilmoittautuminen: viimeistään 28.2.2020 mennessä, ilmoittautumislinkki: https://forms.gle/UJ4xv5bEsmK7bbeg9

Hong Kong International Travel Expo 2022
Hong Kongin ainoa ammattilaistapahtuma, jossa mukana MICE. Ostajia Hong Kongista, Kiinasta ja Aasiasta.
Ajankohta: kesäkuu 2022
Hinta: 2 250 € + alv 24 % ( väh.3 yritystä/9 m2 tila )
Hinta sisältää: Logo, esitejakelu, uutislehti ammattilaisille ja lehdistölle, ammattilais- ja media yhteystiedot, tekstin editointi paikalliseen esitteeseen
Hinta ei sisällä: Matkakulut, majoitus, ruokailut
Ilmoittautuminen: viimeistään 15.3.2022 mennessä

Singapore

ITB ASIA 2022, Singapore "Luxury in Europe"
Aika:
 19.10 - 21.10.2022
Paikka: Singapore
Hinta:
7 900 € + alv 24 % / yksi yrityksen edustaja / oma pöytä
Lisämaksusta lisämyyntipäivä, 350 € / osallistuja
Ilmoittautuminen: Tällä sivulla olevan Ilmoittaudu-linkin kautta

Lisätiedot: office [at] toolboxtravel.fi

 

Yhteistyökumppanimme Kiinassa ja Hong Kongissa:

Tarsus Ltd., China Tekway Oy, HAR Consultancy Ltd

Matkailuartikkeli

Virolaiset matkailijat: vertailu 2019 ja 2022 yöpymiset ja rahankäyttö

Lue koko artikkeli

ToolBox-travel Consulting Oy on erikoistunut palvelu- ja matkailuyritysten sekä matkailualueiden toimintaedellytysten parantamiseen. Painopiste kaikessa toiminnassa on kansainvälisyys ja kehittyminen.

 

ToolBox Consulting Oy
Maininkitie 2 C 22
FIN-02320 Espoo Finland
Puh. +358 50 375 1328
office [at] toolboxtravel.fi
» Katso tarkemmat yhteystiedot täältä

 

Kotisivut Sivumestari