Pohjoismaat


Lähimarkkinoihin kannattaa panostaa jo voyymien vuoksi. Myös huomioiden matkailualue tai jopa sen yritys, mahdollisuudet tunnettuuden osalta ovat paremmat kuin kauempana olevien markkinoiden. Markkinoinnissa ei kuitenkaan voi unohtaa tuotemarkkinoinnin lisäksi myös imagoon panostamisena - varsinkin, jos on kysymyksessä suomalainen matkailualue.

Omassa toiminnassa keskitymme kaikkiin Pohjoismaihin, joista tärkein on Ruotsi. Norja ja Tanska volyymillaan kamppailevat toistensa kanssa, jossa ehkä monipuolisuudellaan alueellisesti Norja on niskan päällä. Myös Islannista tulee yöpyviä matkailijoita Suomeen, joten sitäkään markkinaa ei kannata unohtaa.
 

Islanti

Vaikka matkailijamäärät eivät ole muiden Pohjoismaiden luokkaa, sekä Icelandair että SAS ovat panostaneet saavutettavuuteen lentoyhteyksien muodossa. Molemmat lentoyhtiöt ovat tuottaneet myös matkatoimistovierailuja Suomeen. Asiakaskunta koostuu sekä liike- että vapaa-ajanmatkustajia. Paikalliset matkatoimistot myyvät Suomea niin yksittäisille matkailjoille kuin ryhmillekin. Pietarin ja Tallinnan läheisyys kiiinnostavat matkailijoita.
 

SUOSITTELEMME

 • Myyntivierailut Islannissa
 • Media- ja PR-tilaisuudet Islannissa
 • Tutustumismatkat Suomeen matkatoimisto- ja matkanjärjestäkontakteille
 • Cross-marketing
 • Lentoyhtiökampanjointi 
   

Norja

Norjan talous kasvaa vuonna noin 2019 2,0 prosenttia ja ensi vuonna 3,4 prosenttia. Norjan keskuspankki on ryhtynyt nostamaan korkoja, jotta mm. inflaatio ei nousisi. Norjassa asuntojen hintojen nousu on taittunut ja on nyt samassa linjassa talouskasvu kanssa lukuun ottamatta erityisen kovaa nousua Oslossa. Työttömyys alenisi vielä hieman jääden noin 3,7 %-yksikköön vuonna 2020. Samalla on odotettivissa inflaation ja hintojen nousu ensi vuodelle.

Kaikista Suomessa vierailevista norjalaisista vain viidennes käy Etelä-Suomessa. Norjalaisille myös Suomi on suhteellisen edullinen lomakohde. Norjalaisten viipymä ei ole kovin pitkä ja se on pitkälti kiertomatkailu-painotteista. Yöpymismäärät ovat Helsingissä vähentyneet kaiken aikaa, joten päätavoitteeksi asetamme tämän laskusuunnan kääntämisen ylöspäin.  

Jakeluteiden osalta Tallink-Silja on vahva myyjä. Liikenneyhtiöt ovat tärkeitä myyjiä perhetuotteiden osalta. Norwegianilla on suorat lennot Helsinkiin (aloitti jo keväällä 2010) Oslosta, joka on jo nyt vaikuttanut Helsingin hintamielikuvaan sekä matkailijamääriin myönteisesti. 
 

SUOSITTELEMME

 • Myyntivierailut Norjassa
 • Media- ja PR-tilaisuudet Norjassa
 • Tutustumismatkat Suomeen matkatoimisto- ja matkanjärjestäkontakteille
 • Cross-marketing
 • Lentoyhtiökampanjointi
   

Ruotsi

TALOUS

Ruotsissa talouskasvua hidastaa ylikuumentuneiden asuntomarkkinoiden jäähtyminen. Asuntomarkkinat viilentävät Ruotsin taloutta, mutta maan asuntomarkkinoiden ongelmat eivät ole leviämässä muihin Pohjoismaihin. Ruotsin talouskasvu hidastuukin ennusteemme mukaan selvästi, mutta Ruotsin vahva talous ja vakavaraiset pankit kestävät tilanteen. Ruotsin talouden kasvua on kirittänyt maahanmuuttajien määrän kasvu, matala korkotaso sekä globaalin talouden kasvu. Työttömyys laskee ensi vuonna n. 6,5%-yksikköön. BKT:n kasvu säilyy noin 2 %-yksikössä ja inflaatio hieman kiihtyy vuonn 2020 noin 2,6 %.

MATKAILU

Ruotsalaiset ovat tottuneet käyttämään internettiä tehdessää matkavarauksia. Laivayhtiöiden merkitys Suomen markkinoiden osalta on merkittävä. Helsingin, Turun ja Vaasan satamien kautta liikkee matkailijoita erityisesti päiväkävijöintä että kiertomatkailijoina Suomeen.

 • Myyntivierailut Ruotsissa
 • Media- ja PR-tilaisuudet Ruotsissa
 • Tutustumismatkat Suomeen matkatoimisto- ja matkanjärjestäkontakteille
 • Cross-marketing
 • Lentoyhtiökampanjointi 
   

TOIMENPITEITÄ 2020

Barnsemester 2020
Mainos nettisivulla tai uutiskirjeessä. Nettisivulla on ajankohdasta riippuen 20.000-80.000 kävijääviikossa ja 50.000-350.000 klikkausta viikossa. Uutiskirje lähetetään kahdesti kuussa 60.000 kontaktille (n. 25% avausprosentti).
Aika: Ympäri vuoden suositellaan kuitenkin erityisesti huhti-toukokuulle, jolloin tulokset näkyvät toukokuusta syyskuuhun.
Hinta: 
• Nettisivulla www.barnsemester.se: hinta alkaen 320€ + alv 24% per 1000 klikkausta kampanjan ajan “Panorama”, (980 x 120 px) CPM
• Uutiskirje: mainos sijoitetaan keskelle tiedotetta 510 x 120 ja 510 x 240: hinta alkaen 2 200€ + alv 24%
• Nettisivu ja uutiskirje yhdessä alkaen 2 400€ + alv 24%
Hinta sisältää: Katso ylläoleva kuvaus
Hinta ei sisällä: Käännökset ruotsin kielelle
 

Skärgårdsmässan 2020
Djurgårdenin saaristotapahtumaa  on järjestetty vuodesta 1989 ja ne ovatkin yhdet arvostetuimmista tapahtumista Tukholmassa. Alueella käy näiden kolmen päivän aikana yli 50 000 vierailijaa, jotka ovat kiinnostuneet saaristosta ja kesämatkailusta. 
Aika: 29 - 31.5.2020
Hinta: 2 800€ + VAT 24% / myyjä / jaettu teltta toisen myyjän kanssa
Hinta sisältää: Osallistumisjärjestelyt
Hinta ei sisällä: Matkustus- ja majoituskustannukset, ruokailut
Huom: Min. 6 myyjää tarvitaan toimenpiteen toteuttamiseksi
 

GLBT Markkinointiseminaari majoitusliikkeiden työntekijöille
Markkinointipaketti majoitusteollisuuden työntekijöille, järjestäjänä GLBT matkailijamarkkinoiden johtavan asiantuntija. Voittoa pitäisi saada, mutta miten se tapahtuu? Paketti sisältää mm. tietoa markkinointikanavista, verkostoitumismahdollisuuksista sekä tietoa näkyvyydestä globaaleilla kuluttajamarkkinoilla. Seminaari sopii johtajille, päälliköille ja front desk -työntekijöille.
Hinta: 350€ + alv 24% / hlö (korkeintaan 20 osallistujaa)
Kesto: 1 tunti
 

Alueorganisaatioiden edustus
GLBT matkailijamarkkinoiden johtavan asiantuntijan palvelu, joka sisältää:

 • Alue sisällytetään kaikkiin tutkimuskartoituksiin
 • Edustus lehdistön kanssa tehtävässä yhteistyössä
 • Esillenosto kansainvälisillä matkailumessuilla, esim. WTM London, ITB Berlin, ITB Asia, TUR Gothenburg, Matka Helsinki, BIT Milan
 • Esillenosto edustajan esittelyissä valikoiduissa tilaisuuksissa, konferensseissa ja GLBT –verkkomediassa

Hinta: kysy tarjousta
Kesto: 12 kk
(Lisäpalveluja on mahdollista räätälöidä alueen tavoitteiden ja budjetin mukaisesti rahallisen investoinnin vahvistamiseksi)
 

Yhteistyökumppanimme: 

Market Makers

 

Tanska

Tanskassa talous on ollut pienoisessa kasvussa vuoden 2019 osalta. Bruttokansantuotteen kasvu edellisestä vuodesta oletetaan olevan 1,9 %-yksikköä. Inflaatio pysyy maltillisena. Hintojen uskotaan nousevan 1,4 %-yksikköä ensi vuonna. Hyvä työllisyystilanne laskee työttömien määrää ja arvio vuodelle 2019 olisi 5,2 %.          

Tanskan kokonaisveroaste on Euroopan korkein, ja myös työn verotus on erittäin kireää ja progressiivista. Tanskassa verotulot kerätään lähes yksinomaan palkkaveroilla sekä varallisuuden ja kulutuksen verottamisella, sillä sosiaaliturvamaksuilla on verojärjestelmässä lähes olematon rooli. 

Etelä-Suomi ja Helsinki ovat edelleen yöpymisissä ylivoimaisesti suurimpia muuhun Suomeen verrattuna. Tanskasta Suomeen saapuva matkailu tulee pääasiallisesti Kööpenhaminan alueelta sekä Jyllannista, josta suora lentoyhteys Helsinkiin. Yöpymiset kasvoivat 9,3 %-yksikköä vuonna 2017 ja yöpymisiä oli yhteensä 113580. Kuten kaikissa Pohjoismaissa, viipymässä tarvitaan ponnisteluja sen pidentämiseksi. Tanskalaisten keskimääräinen viipymä on 1,8 vuorokautta.

Saavutettavuuden kannalta Tanskasta on sekä Blue1/SAS:in, Norwegian-lentoyhtiön ja Finnairin päivittäiset lentovuorot Kööpenhaminasta Helsinkiin. Jyllannista on Lisäksi muita lentokenttiä, joista suorat lennot Tanskasta on Turku (Blue1/SAS). Kiertomatkailun osalta tanskalaiset käyttävät Tukholmaa kauttakulkupaikkana tullessaan autoilla Suomeen. Myös Finnilines:in Saksasta lähtevät alukset ovat pienemmältä osin tanskalaisten automatkailijoiden käytössä.

Tanskalaisten matkailusta Suomeen vastaavat useat matkatoimistot. Yöpymisten suhteen on suuriakin vaihteluita, mutta kesä on tärkein sesonki. Haasteena Suomen osalta Tanskassa on maan suhteellisen huono tunnettuus. Markkinointitoimenpiteinä tulisikin olla sekä imago- että tuotemarkkinointi yhtäaikaisesti.
 

Japani ja Kiina

Tanskassa sijaitsee monen japanilaisen ja kiinalaisen matkanjärjestäjän Eurooppa-toimisto. Myös Tanskaan on sijoittuneen useampia pelkästään aasialaisiin matkailijoihin keskittyvää incoming-matkatoimistoa, joiden ohjelmassa myös Suomi on mukana. Tästä syystä mm. Kööpenhaminan workshop on ollut suosittu suomalaisille matkailuyrityksille, koska yrittävät myös tätä kautta vaikuttaa aasialaisten tuloon Suomeen. Kööpenhaminan Nordic Workshop –tapahtumaan on kutsuttu ko. toimistojen edustajia. Eräs merkittävä tuotekokonaisuus, jota markkinoidaan tässä tilaisuudessa on liikematkustukseen viittaavat Tekniset Vierailut (Special Interest Programmes, Technical Visits).         
 

SUOSITTELEMME

 • Myyntivierailut Tanskassa
 • Media- ja PR-tilaisuudet Tanskassa
 • Tutustumismatkat Suomeen matkatoimisto- ja matkanjärjestäkontakteille
 • Cross-marketing
 • Lentoyhtiökampanjointi

 

Yhteistyökumppanimme:

Market Marketer

 

Kuva: Visit Helsingin kuvapankki

Matkailuartikkeli

Virolaiset matkailijat: vertailu 2019 ja 2022 yöpymiset ja rahankäyttö

Lue koko artikkeli

ToolBox-travel Consulting Oy on erikoistunut palvelu- ja matkailuyritysten sekä matkailualueiden toimintaedellytysten parantamiseen. Painopiste kaikessa toiminnassa on kansainvälisyys ja kehittyminen.

 

ToolBox Consulting Oy
Maininkitie 2 C 22
FIN-02320 Espoo Finland
Puh. +358 50 375 1328
office [at] toolboxtravel.fi
» Katso tarkemmat yhteystiedot täältä

 

Kotisivut Sivumestari