Matkailualan perusopinnot (25-30 op) on mahdollista suorittaa verkko-opintoina 31.7.2017 mennessä

Julkaistu 11.10.2016

Matkailualan monitieteiset perusopinnot sivuaineena (MAVY)

Aalto-yliopisto, HANKEN, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto

www.funts.fi

 

Matkailualan perusopinnot (25-30 op) on mahdollista suorittaa verkko-opintoina 31.7.2017 mennessä. Opintoihin otetaan hakujärjestyksessä enintään 50 opiskelijaa.  Opinto-oikeus myönnetään 31.7.2017 saakka.

 

Opiskelijaksi ottamisen pysyvät edellytykset:

  • Opiskelija on Matkailualan verkostoyliopiston jäsenyliopiston läsnä oleva tutkinto-opiskelija.
  • Opiskelijalla on vähintään yhden lukuvuoden (kahden lukukauden) opinnot omassa yliopistossaan MAVY:n opintojen alkaessa tai avoimen väylän kautta yliopistoon valitulla opiskelijalla vähintään yhden lukukauden opinnot läsnä olevana perustutkinto-opiskelijana.
  • Opiskelija liittää MAVY:n opinnot osaksi tutkintoaan sivuaineopintoina tai vapaasti valittavina opintoina tai integroimalla muiden aineiden opintoihin.
  • Opiskelijalla on suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä pääaineessaan vähintään perusopinnot (25 op) tai opiskelijalla on yhteensä yliopiston suoritettuja opintopisteitä vähintään 40 op, mikäli pääaine valitaan vasta ensimmäisen lukuvuoden kuluessa.

 

HAKU PÄÄTTYY, KUN OPINTOPAIKAT (50) OVAT TÄYNNÄ, kuitenkin viimeistään 15.1.2017 klo 23:55. Hakuohje ja -lomake on saatavilla MAVY:n kotisivulta: http://www.funts.fi > Hae opiskelijaksi > Matkailualan perusopinnot verkko-opintoina (25−30 op)

 

Matkailualan perusopinnot antavat edellytyksiä ymmärtää matkailua ilmiönä sekä sen kasvavaa merkitystä ja vaikutusta talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Tarkastelu tapahtuu eri tieteenalojen kuten historian- ja kulttuuritutkimuksen, kielitieteiden, maantieteen sekä talous- ja yhteiskuntatieteiden näkökulmasta. Samalla opiskelija perehtyy konkreettisiin matkailun osatekijöihin kuten yrityksiin, asiakkuuteen, markkinointiin, liiketoimintaosaamiseen ja kestävän matkailun periaatteisiin. Opetus on osa kunkin jäsenyliopiston omaa opetustarjontaa.

 

Lisätietoja: Opiskelijan oma opintotoimisto ja sähköpostilla; mavytoimisto [at] uef.fi
Suunnittelupäällikkö Ulla Ritola-Pesonen, puhelin 050 526 2245

www.funts.fi

Matkailuartikkeli

HYÖDY ENEMMÄN MATKA WORKSHOP DAY 2022 -TAPAHTUMASTA – TOTEUTA PRE OR POST TOUR!

Lue koko artikkeli

ToolBox-travel Consulting Oy on erikoistunut palvelu- ja matkailuyritysten sekä matkailualueiden toimintaedellytysten parantamiseen. Painopiste kaikessa toiminnassa on kansainvälisyys ja kehittyminen.

 

ToolBox Consulting Oy
Maininkitie 2 C 22
FIN-02320 Espoo Finland
Puh. +358 50 375 1328
office [at] toolboxtravel.fi
» Katso tarkemmat yhteystiedot täältä

 

Kotisivut Sivumestari