Näyttötutkinnot matkailun kehittämisessä

Julkaistu 2.5.2012

On ollut tosi mielenkiintoista olla mukana kevään aikana eri näyttötutkintojen arvioijana ns. yritysedustajana. Pääasiallisesti näyttötukintokokemukseni ovat olleet Edupolin ja Liiketalousopisto Helmen opiskelijoiden näytöissä. Edupolissa näyttötutkinto on ollut kytkettynä Tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoon, joka on sisältänyt kolmesta eri tutkinnon osasta, jotka ovat:
1. Tuotekehitystyön valmistelu
2. Tuotekehitystä tukevien menetelmien hallinta
3. Oman tuotekehitystyön toteutus
Tutkinto on valmis, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Näiden lisäksi voi tutkinnon suorittaja liittää tutkintoonsa osan 4. Yrittäjyys.

Liiketalousopisto Helmessä puolestaan on keskitytty valtakunanllisessa yhteistyöprojektissa Tapahtumatuotantoihin ja -tuottajiin,  jolla mm. koulutetaan tiiminvetäjiä Jääkiekon MM-kisojen järjestämisjoukkoihin ja sitten jatkona toteutetaan koulutus myös noin 500-600 vapaaehtoistyöntekijälle. Muutkin vuoden urheilutapahtumat ovat saaneet osansa tässä koulutuksessa. Yleisurheilun EM-kilpailut ja painin olympiakarsinnat ovat muutamia näistä. Koulutusta on siis tavoitteena taas edelleen hyödyntää muissakin isoissa tapahtumissa. Tapahtumatuotannon koulutuksesta vastaa Vierumäen Urheiluopisto (Haaga-Helia) ja Liiketalousopisto Helmi on tutkintotilaisuuksien vastuuoppilaitos.

Näyttötutkinnot ovat rakenteeltaan modulaarisia. Ne muodostuvat työelämästä ja sen kehittymistarpeista johdetuista tehtäväkokonaisuuksista, joille on ominaista toiminnallisen ja tiedollisen perustan yhteisyys, ammattitaidon monipuolisuus sekä työprosessin ja sen tulosten yhdentyminen. Tutkinnon osa muodostaa ammattipätevyyden osa-alueen, joka voidaan erottaa luonnollisesta työprosessista itsenäisesti arvioitavaksi kokonaisuudeksi. Näytöt järjestetään ja suoritetaan joustavasti tutkinnon osa kerrallaan. Koko tutkinnon sijasta tavoitteena voi olla myös tietyn tai tiettyjen tutkinnon osien suorittaminen.

Näyttöjen arviointi edellyttää järjestelmällistä aineiston keräämistä, päätöksentekoa ja dokumentointia tutkinnon suorittajan ammatillisista ja työtoimintavalmiuksista suhteessa tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin. Arvioinnin painopisteen tulee olla tekemisessä ja työssä toimimisessa. Taito tai osaaminen on arvioitava pääsääntöisesti suoraan vastaavasta työtoiminnasta.

Kehitettäviä arvioinnin kriteerejä lauseina ei ole kuin 2 - 3. Ensimmäinen oman huomioni saanut kohta opiskelijan arvioinneissa on toive siitä, että opiskelija "käyttää ohjelmapalvelujen suunnittelussa sähköpostia, Internetiä ja muuta tietotekniikkaa sekä niihin liittyviä ohjelmistoja sujuvasti ja tuottaa selkeää materiaalia markkinoinnin ja myynnin tueksi". Voisikohan tämän lauseen sisältöä lyhentää sanomalla, että "opiskelija osaa käyttää sähköisiä markkinointivälineitä markkinoinnin ja myynnin tueksi"?

Toinen arvioinnin kohde ehkä enemmän voisi tuoda varsinkin yrittäjälle pelkoa oman tuotteensa/palvelunsa kopioimisesta liittyyn lauseeseen, jossa opiskelija: " dokumentoi järjestelmällisesti koko tuotekehitysprosessin niin kattavasti, että tuotteen omistus- tai valmistusoikeus on haluttaessa siirrettävissä". Ymmärrän, että näytön osuus täytyy olla kattava ja kokonaisvaltainen, mutta voiko kriteerinä olla se, että palvelun voisi luovuttaa esim. kilpailijalle, tukkumyyjälle tai matkanjärjestäjälle. Kriteerit muuttuvat eri saajaryhmän mukaisesti ja siihen on liittyneenä eri kulttuurikäsitykset hyvästä tuotteesta tai palvelusta ja maiden kuluttajalainsäädäntökin.

Joissakin asiayhteyksissä olen huomannut tuotetun esille ns. valmismatkalain ja matkapaketin toteuttamiseen oleva yhteys. Se on mielestäni hieman keinotekoinen ja varsinkin ohjelmapalvelujen tai tapahtumien osalta ei aina toteutettavissa. Kaikkia palveluita ei tarvitse asettaa valmismatkalain piiriin ja eivät sinne kuulukaan monilta osin. Mutta on ilman muuta hyvä tietää, mistä valmismatkalaissa on kysymys ja siten mielestäni opiskelijan on osoitettava tietonsa tältä osin.

Näyttötutkinnot ovat oiva tapa arvioida koulutuksen onnistumista ja opiskelijan oppimista kokonaisvaltaisesti. Tietääkseni tämä on maailmankin mittakaavassa varsin ainutlaatuinen tapa arvioida opiskelujen sisältöjä ja opiskelijan kasvua toteutuksen muodossa. Näin arvioijana odotan mielenkiinnolla päästä seuraamaan näyttöjä myös itse tositilanteisiin, jossa opiskelija osoittaa käytännön työssään oppimansa asiat. Odotankin innolla toukokuun näyttöjä!

 

 

 

 

 

 

Matkailuartikkeli

Kutsu: Matkailun Kehittämispäivä 14.6.2021

Lue koko artikkeli

ToolBox-travel Consulting Oy on erikoistunut palvelu- ja matkailuyritysten sekä matkailualueiden toimintaedellytysten parantamiseen. Painopiste kaikessa toiminnassa on kansainvälisyys ja kehittyminen.

 

ToolBox Consulting Oy
Maininkitie 2 C 22
FIN-02320 Espoo Finland
Puh. +358 50 375 1328
office [at] toolboxtravel.fi
» Katso tarkemmat yhteystiedot täältä

 

Kotisivut Sivumestari