Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen huomioiminen on hyödyllistä yrityksille

Julkaistu 5.11.2020

Amerikkalaisten pörssiyhtiöiden tunnuslukujen ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvon vertaaminen todisti, syrjiminen ei kannata.

Tutkimus julkaistiin myös Suomessa vuonna 2018. Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen professori Sami Vähämaa on tutkimusryhmänsä kanssa tutkinut, miten seksuaalivähemmistöjen huomioiminen vaikuttaa yritysten markkina-arvoon, kannattavuuteen ja innovatiivisuuteen. Viime vuosina monet yritykset ovat ottaneet kantaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta, sekä Suomessa että globaalisti.

Tutkimushankkeen tulokset osoittavat, että seksuaalivähemmistöjen huomioiminen hyödyttää yrityksiä, ja että seksuaalivähemmistöjä huomioivat yritykset ovat muita innovatiivisempia ja luovat enemmän patentteja.

”Yritykset, jotka suhtautuvat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin myönteisesti olivat kannattavampia ja niillä oli isompi markkina-arvo kuin yrityksillä, joiden suhtautuminen ei ollut yhtä myönteistä, Vähämaa sanoo.”, HS, 2018.

Mielenkiintoista oli myös, että tutkijat vertailivat amerikkalaisten pörssiyhtiöiden tunnuslukuja sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa kartoittavaa indeksiä keskenään.

Aineistona tutkimuksessa olivat liki 600 suuren amerikkalaisen pörssiyhtiön tunnusluvut sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavan The Human Rights Campaignin vuosittain tekemä Corporate Equality -indeksi, joka kartoittaa työpaikkojen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvää tasa-arvoa, mainontaa ja julkisia kannanottoja.

 

Matkailuartikkeli

Kutsu: TOUREST 2021 -messut ja uutuutena digitaalinen workshop 14.5.2021

Lue koko artikkeli

ToolBox-travel Consulting Oy on erikoistunut palvelu- ja matkailuyritysten sekä matkailualueiden toimintaedellytysten parantamiseen. Painopiste kaikessa toiminnassa on kansainvälisyys ja kehittyminen.

 

ToolBox Consulting Oy
Maininkitie 2 C 22
FIN-02320 Espoo Finland
Puh. +358 50 375 1328
office [at] toolboxtravel.fi
» Katso tarkemmat yhteystiedot täältä

 

Kotisivut Sivumestari