Marknadsföring

ToolBox Consulting Oy genomför både image- och produktmarknadsföringsåtgärder. Marknadsföringens huvudsakliga fokus ligger på internationalitet.

Vårt företag är verksamt i fler än 20 länder och producerar en mängd olika marknadsföringsåtgärder. Till de vanligaste hör resemässor, turismverkstäder, försäljningsbesök, organiseringen av studiebesök för utländska resebyråer och researrangörer, mediebesök och kampanjer på B2B- och B2C-nivå.

De Allmänna Villkoren för Deltagande i och Avbokning av evenemang och marknadsföringsåtgärder, samt information om datainsamling i enlighet med Europeiska unionens (EU) förordning finns nedan.

Läs mera: https://www.toolboxtravel.fi/en/marketing-0

ToolBox Cconsulting Ab är specialiserat på att förbättra verksamhetsförutsättningarna för serviceföretag och särskilt turismföretag och turismområden. Företaget grundades år 2000. Företagets kunder finns i Baltikum, Norden och västra Ryssland.

 

ToolBox Consulting Ab
Dyningsvägen 2 C 22
FI-02320 Esbo, Finland
Tel: +358 50 375 1328
office [at] toolboxtravel.fi

 

Kotisivut Sivumestari