Medlemskap

Jäsenyydet

ToolBox affärsidé baseras på internationalisering. Medlemskap i olika turismorganisationer är ett exempel på hur nätverk utgör en viktig roll i ett företags verksamhetsområde. Vi vill delta i utvecklingen där det är möjligt att stå i händelsernas centrum. Genom att vara verksam inom olika organisationer får man också inspiration, kontakter och tillgång till forskningsuppgifter som företagets eget nätverk kan dra nytta av.

 • SKÅL International, medlem av den internationella föreningen för professionella inom rese- och turistnäringen sedan år 2010
  • Styrelseledamot i Helsingforsklubben sedan 2010 och president 2011–2015, 2020 – pågåend
  • President för Skål International Norden 2015–2017
 • Japan Association of Travel Agents (JATA), medlem sedan 2019 – pågående
 • Sällskapet för turismforskning i Finland, medlem sedan 2011 – pågående
 • Stödmedlem i Reilun Matkailun yhdistys sedan år 2015 – pågående
 • Resebranschens förbund i Finland rf, medlem sedan 2017 – pågående
 • European Tour Operator Association, medlem 2013–2016
 • Medlemskap i organisationen European Cities Marketing 2002–2012
 • Nätverksuniversitetet för turism, styrelseledamot 2011–2018
ToolBox Cconsulting Ab är specialiserat på att förbättra verksamhetsförutsättningarna för serviceföretag och särskilt turismföretag och turismområden. Företaget grundades år 2000. Företagets kunder finns i Baltikum, Norden och västra Ryssland.

 

ToolBox Consulting Ab
Dyningsvägen 2 C 22
FI-02320 Esbo, Finland
Tel: +358 50 375 1328
office [at] toolboxtravel.fi

 

Kotisivut Sivumestari