Studier

Tutkimustoiminta

ToolBox Consulting Oy erbjuder turismsektorn

  • varumärkesundersökning för turismdestinationer (resultat vid utförande, varumärkets konkurrenskraft)
  • produktutveckling av turismföretag (test av produktidéer, produktkvalitet, prissättning i förhållande till konkurrenssituationen)
  • studie av servicekedjan (kvalitetskontroll)
  • marknadsundersökningar både i hemlandet och utomlands
  • utredningar relaterade till valet av distributionskanaler
  • undersökningsintervjuer om produkternas eller turismområdet dragningskraft
  • input-output-beräkningar i förhållande till valet av olika marknader
  • efterfrågestudier relaterade till turismprodukternas teman

Läs mera: https://www.toolboxtravel.fi/en/research

ToolBox Cconsulting Ab är specialiserat på att förbättra verksamhetsförutsättningarna för serviceföretag och särskilt turismföretag och turismområden. Företaget grundades år 2000. Företagets kunder finns i Baltikum, Norden och västra Ryssland.

 

ToolBox Consulting Ab
Dyningsvägen 2 C 22
FI-02320 Esbo, Finland
Tel: +358 50 375 1328
office [at] toolboxtravel.fi

 

Kotisivut Sivumestari