Kohteen brändi

Kohteen brändi

Brändi on saatu vaikutelma asiakkaan mielessä tuotteesta tai palvelusta. Brändi on lupaus jostakin. Se on luotu ja muodostunut kuluttajan mielessä. Brändi sisältää kolme olennaista elementtiä: identiteetin, mielikuvan ja viestinnän.

ToolBox:in kohdebrändimalli sisältää arvosidonnaisen ajattelumallin, jossa huomioidaan tuotteisiin, tunteisiin ja sosiaalisiin arvoihin. Ensimmäinen liittyy lähinnä aineelliseen ja jälkimmäiset aineettomaan kokemukseen. Lähtökohtana on myös kilpailutilanteen huomioiminen.

Brändin jalkauttaminen ja viestintä ovat haasteita, jotka tulisi suunnitella huolella kaikille brändistä hyötyville tahoille. Brändiprosessi ja sen jalkauttaminen vie paljon aikaa. Puhumme tässä enemmän vuosikymmenistä kuin vuosista. Viestinnän sisällön pysyvyys on tärkeää.

Aikaisemmat brändiprosessit:

  • Länsi-Uudenmaan matkailubrändi, LUMO Oy, 2014
  • Ähtärin matkailumarkkinointi: brändi osana Ähtärin matkailumarkkinointia, Haaga-Helia
  • Destination Surveys: Reykjavik, Gothenburg, Amsterdam, Vancouver and Sydney 2009 – 2011: kaupunkibrändihaastattelut
  • Finland's Four C's: Creative, Cool, Contrast and Credible, 2004: osallistuminen brändin ensimmäiseen vaiheeseen
  • Helsinki Tourism Brand Process 2004 – 2010: käynnistysvaihe, brändimanuaali, brändivastaava 

Lisätietoa: office [at] toolboxtravel.fi

Kuva: Visit Helsinki kuvapankki

Matkailuartikkeli

Espanjalaisten matkailu Suomessa 2019, 2022 ja 2023 - tulevaisuuden odotukset

Lue koko artikkeli

ToolBox-travel Consulting Oy on erikoistunut palvelu- ja matkailuyritysten sekä matkailualueiden toimintaedellytysten parantamiseen. Painopiste kaikessa toiminnassa on kansainvälisyys ja kehittyminen.

 

ToolBox Consulting Oy
Kalaonnentie 9 B 63
FIN-02230 Espoo Finland
Puh. +358 50 375 1328
office [at] toolboxtravel.fi
» Katso tarkemmat yhteystiedot täältä

 

Kotisivut Sivumestari