Ulkorajaliikenteen maahantulorajoitukset jatkuvat Suomessa 30.6.2022 saakka

Julkaistu 5.6.2022

Valtioneuvosto päätti 2.6.2022 pitämässään kokouksessa, että 5.6. saakka voimassa olevia ulkorajaliikenteen maahantulon rajoituksia jatketaan 30.6.2022 saakka. Perusteluna on yhä sama syy kuin aiemmin, eli että koronapandemia jatkuu ja terveydenhuollon kantokyky on turvattava. EU- ja Schengen-alueen ulkopuolelta saapuvilta vaaditaan voimassa oleva todistus täydestä rokotussarjasta tai alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta koronataudista maahantulon edellytyksenä eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta. Vaatimus koskee vuonna 2006 tai sitä aikaisemmin syntyneitä. Rajavartiolaitos ei vaadi edellä mainittuja todistuksia maahantulon edellytyksenä kolmannesta maasta saapuvilta Suomen kansalaisilta, Suomessa pysyvästi asuvilta ulkomaalaisilta, eikä henkilöiltä, joiden maahantulon perusteena on välttämätön syy kuten pakottavat perheasiat tai muut pakottavat henkilökohtaiset syyt. Maahantulo on myös sallittua ilman rajoituksia EU:n vihreän listan maiden ja alueiden asukkaille. Maahantulo Schengen-alueen ulkopuolisista EU-maista on niin ikään sallittua ilman rajoituksia. Tartuntatautilain mukaisesti jokaisella Suomeen saapuvalla matkustajalla pitää edelleen olla jokin näistä kolmesta todistuksesta: rokotustodistus tai todistus sairastetusta koronataudista tai negatiivinen testitodistus (alle 72 tuntia). Jos matkustajalla ei ole mitään edellä mainituista todistuksista, hänet ohjataan koronatestiin maahantulopisteellä. Vaatimukset koskevat eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikkia vuonna 2006 tai sitä aikaisemmin syntyneitä henkilöitä. Myös tartuntatautilain mukaiset vaatimukset ovat voimassa 30.6. asti. Valtioneuvoston tiedote asiasta on luettavissa täällä. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut uuden luonnoksen hallituksen esitykseksi tartuntatautilain muutoksesta. Heinäkuun 2022 alussa on ollut tarkoitus luopua tartuntatautilain väliaikaisista säännöksistä sekä muun muassa vaatimuksesta koskien maahantulon yhteydessä näytettävää rokotustodistusta tai todistusta sairastetusta koronataudista tai negatiivisesta testitodistuksesta. Voimaan jäisivät lähinnä yleiset hygieniavelvoitteet sekä mahdollisuus asettaa rajoituksia epidemiatilanteen niin vaatiessa. Nyt on lausunnolle laitettu hallituksen esitys tartuntatautilain väliaikaisista muutoksista, joiden tarkoituksena on palauttaa tartuntatautilakiin osa väliaikaisista pykälistä, joiden avulla koronaepidemiaa voidaan tarvittaessa hillitä. Rajoituksiin todetaan turvauduttavan vain, jos epidemiatilanne sitä ehdottomasti vaatii. Rajoituksilla ei pyrittäisi ehkäisemään koronan leviämistä vaan koronan aiheuttamaa vakavaa terveydenhuollon ylikuormittumista. Kaikista rajoituksista päättäisivät jatkossa kunnat ja aluehallintovirasto. Terveydenhuollon ylikuormittumista ehkäistäisiin ensisijaisesti hygieniavelvoitteilla. Toissijaisena keinona kunnat ja aluehallintovirastot voisivat rajoittaa ravintolatoimintaa tai tiettyjen tilojen käyttöä, jos epidemiatilanne sitä vaatisi. Koronapassia ei voisi jatkossa käyttää koronarajoitusten vaihtoehtona, jos rajoituksiin jouduttaisiin tulevaisuudessa turvautumaan. Suomessa myönnetään kuitenkin edelleen EU:n digitaalisia koronatodistuksia, joita voidaan tarvita matkustukseen EU:ssa ja useissa maissa sen ulkopuolella. Tartuntatautilan väliaikaiset pykälät ovat nykyisellään voimassa siis 30.6.2022 saakka. Nyt lausunnolla olevat väliaikaiset pykälät olisivat puolestaan voimassa 31.12.2022 saakka. Lähteet: SMAL ja Valtioneuvosto

Matkailuartikkeli

Uusi online workshop-tapahtuma 1.11.2022 Active & Nature & Sport Tourism Workshop Online 2022

Lue koko artikkeli

ToolBox-travel Consulting Oy on erikoistunut palvelu- ja matkailuyritysten sekä matkailualueiden toimintaedellytysten parantamiseen. Painopiste kaikessa toiminnassa on kansainvälisyys ja kehittyminen.

 

ToolBox Consulting Oy
Maininkitie 2 C 22
FIN-02320 Espoo Finland
Puh. +358 50 375 1328
office [at] toolboxtravel.fi
» Katso tarkemmat yhteystiedot täältä

 

Kotisivut Sivumestari