Valmennus

Valmennus

Valmennus

ToolBox Consulting Oy tarjoaa sekä yritysvalmennusta, kursseja ja koulutuskokonaisuuksia palvelu- ja matkailualan oppilaitoksille sekä strategista tukea matkailualan alueorganisaatioille ja kansallisille järjestöille.

ToolBox Consulting Oy - Tietosuojaseloste. (pdf)

Oppilaitokset

Erityisosaamisena laatukoulutukset, matkailupalvelujen tuotteistaminen, matkailumarkkinointi, asiakaspalveluketjut, strategiat ja strateginen johtaminen, päivittäisjohtaminen, matkailuyrityksen ja -kohteen brändiprosessi.

1. Matkailukohteen johtaminen (suomi tai englanti)

2. Matkailukohteen strateginen suunnittelu (suomi tai englanti)

3. Matkailukohteen markkinointi (suomi tai englanti)

4. Kansainvälinen matkailumarkkinointi (suomi tai englanti)

5. Matkailukohteen brändi (suomi tai englanti)

6. Aasian matkailumarkkinat mm. Arabiemiraatit, Etelä-Korea, Intia, Japani, Kiina (ml. Hongkong), Singapore ja Taiwan (suomi ja englanti)

7. ALV-koulutus (suomi)

8. Diversity Management (suomi ja englanti)

8. PK-yritysten johtaminen (suomi ja englanti)

9. Opinnäytetyöt (suomi ja englanti)

10. Kiinan ulkomaan matkailuun erikoistunut "Main Entrance to China" -valmennus (2 päivää). Sertifioitu. Joko englanniksi ja suomeksi. 

11. Näyttötutkintotoiminta, matkailuelinkeinon edustaja (suomi ja englanti)

Yhteistyökumppaneitamme ovat ovat vuosien 2012 - 2021 välisenä aikana mm. Arcada, Edupoli, Eduhouse, Haaga-Helia amk, Jyväskylän amk, Keuta, KKTavastia, Koillis-Suomen Aikuiskoulutuskeskus, Laurea, Liiketalousopisto Helmi ja Liiketalousopisto Perho.

Matkailualan alueorganisaatiot

Yritysten laatukoulutukset, yritysten palvelun kehittämiseen liittyvät luennot, seminaarit, konsultoinnit. Matkailukeskuksen strategiset toimenpiteet (esim. kilpailija-analyysit, selvitykset alueen kapasiteeteista, matkailukysyntäkartoitukset, matkailuparlamentit, strategian ja skenaarioiden laadinta). Matkailukohteen tai -yrityksen brändiprosessi.

Uutuus: Main Entrance -koulutus matkailuyrityksiin tuleville nuorille aikuisille. Kesto 2,5 päivää. Sisältää matkailutoimialaan ja alueelliseen matkailuilmiön tiedostamiseen, asiakaspalveluun, opastamiseen, huonesiivoukseen, ruokahygieniaan ja ruokailuetiketteihin liittyvää valmennusta. 1. päivän koulutus tapahtuu englannin kielellä.

Hallitse matkailun jakelutiejärjestelmät,1 950€ / 6 päivää. Valmennuspäivät sisältävät viestinnälliseen saavutettavuuteen, kuluttajamarkkinointiin, perinteiseen- sekä online- matkanjärjestäjien toimintaan liittyvää koulutusta. Sähköinen liiketoiminnan tarkastelu kansallisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta. Koulutuskielet suomi ja englanti.

Kansainvälinen Main Entrance to China -valmennus, kolme eri tasoa Kiinan matkailumarkkinoiden, asiakastuntemuksen ja kulttuurienvälisen viestinnän osalle. Main Entrance to China –valmennus sisältää työntö- ja vetovoimatekijöihin perustuvan valmennuksen, jossa mukana mm. kulttuurien välinen viestintä, kiinalaisten matkailijoiden motivaatiotekijät, asiakassegmentit, markkinointi ja myynti sekä tuotekehitysosiot.

Kansalliset ja kansainväliset järjestöt

Matkailuun perustuvien selvitysten toteuttaminen ja siihen kytketty julkistaminen. Matkailuseminaarien kokoaminen ja käytännön toteutus. Kohdennetut selvitystyöt.

Tähän mennessä olemme olleet mukana mm. seuraavien tapahtumien toteuttamisessa:
seminaarit koskien Kiinan matkailumarkkinoita, Skål International Helsinki ry:n matkailuseminaarit (sähköinen liiketoiminta, perhematkailu merkitys Suomessa, tulevaisuuden kokoukset, HLBT-matkailu) ja Lomalaidun ry. (Suomen kylämatkailu ja kansainväliset markkinat sekä matkailupalveluiden tuotteistaminen, Kylämatkailun ABC-opas).

Matkailuyritykset

Yritysten asiakaspalveluketjut, laadunparannusprosessi, matkailutuotteiden kehittäminen, matkailumarkkinointiin oikeat välineet ja vientirengastoiminta. Yrityksen brändin kehittäminen ja jalkauttaminen.

Uutuus: Main Entrance -koulutus matkailuyrityksiin tuleville nuorille aikuisille. Kesto 2,5 päivää. Sisältää matkailutoimialaan ja alueelliseen matkailuilmiön tiedostamiseen, asiakaspalveluun, opastamiseen, huonesiivoukseen, ruokahygieniaan ja ruokailuetiketteihin liittyvää valmennusta. 1. päivän koulutus tapahtuu englannin kielellä.

 

Ilmoittautuminen koulutuksiin tällä sivulla olevan Ilmoittaudu-linkin kautta.

Lisätietoa: office [at] toolboxtravel.fi

 

Kuva: Visit Helsinki kuvapankki 

Matkailuartikkeli

Espanjalaisten matkailu Suomessa 2019, 2022 ja 2023 - tulevaisuuden odotukset

Lue koko artikkeli

ToolBox-travel Consulting Oy on erikoistunut palvelu- ja matkailuyritysten sekä matkailualueiden toimintaedellytysten parantamiseen. Painopiste kaikessa toiminnassa on kansainvälisyys ja kehittyminen.

 

ToolBox Consulting Oy
Kalaonnentie 9 B 63
FIN-02230 Espoo Finland
Puh. +358 50 375 1328
office [at] toolboxtravel.fi
» Katso tarkemmat yhteystiedot täältä

 

Kotisivut Sivumestari