Brändityö

Brändin kehittäminen yritykseen ja paikkaan poikkeavat toisistaan merkittävästi. Varsinkin paikan brändäyksen toteutuksesta tekee haasteelliseksi se, että toteutuksen muodostaa brändiin vaikuttavat lukuisat sidosryhmien edustajat alkaen paikallisista asukkaista, elinkeinosta, viranomaisista ja oman toimialan ihmisistä.

ToolBoxin lähestymistapa aiheeseen lähtee sekä olemassa olevasta imagoon keskittyvästä imagotiedoista, vahvuustekijöistä - sekä heikkouksista. Merkittävää on pohtia brändiä kilpailijoista katsottuna. Rajalliset resurssit ohjaavat valitsemaan brändin kärjeksi asioita, joissa alue tai yritys on suvereeni.

Brändi vaatii toteutuakseen paljon kärsivällisyyttä. Brändin toteutumiseen kuluu useita vuosia ellei vuosikymmeniä. Brändityön jalkautukseen tuleekin panostaa ja sitä on ohjaamassa strateginen ajattelu pitkällä aikavälillä.

Käytämme omassa brändityössämme kolmeen eri osaa-alueeseen keskittyvää arvopääomamallia: tuotteisiin, sosiaaliseen ja emotionaaliseen arvopääomaan keskittyvää arvopääomamallia. Brändityö ei tapahdu nopeasti, joten prosessin toteuttamiseen kannattaa varata riittävästi aikaa.

Opetamme matkailukohteen brändiprosessia Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa (osana matkailukohteen markkinointi) sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (Summer School, Destination Branding).

Ota yhteyttä ja annamme lisätietoa, miten voimme tehdä brändiprosessin Sinulle!

Tutustu alla, miten Helsinkiin toteutettiin matkailubrändi.

 

Matkailuartikkeli

Espanjalaisten matkailu Suomessa 2019, 2022 ja 2023 - tulevaisuuden odotukset

Lue koko artikkeli

ToolBox-travel Consulting Oy on erikoistunut palvelu- ja matkailuyritysten sekä matkailualueiden toimintaedellytysten parantamiseen. Painopiste kaikessa toiminnassa on kansainvälisyys ja kehittyminen.

 

ToolBox Consulting Oy
Kalaonnentie 9 B 63
FIN-02230 Espoo Finland
Puh. +358 50 375 1328
office [at] toolboxtravel.fi
» Katso tarkemmat yhteystiedot täältä

 

Kotisivut Sivumestari