Brändityö

Brändin kehittäminen yritykseen ja paikkaan poikkeavat toisistaan merkittävästi. Varsinkin paikan brändäyksen toteutuksesta tekee haasteelliseksi se, että toteutuksen muodostaa brändiin vaikuttavat lukuisat sidosryhmien edustajat alkaen paikallisista asukkaista, elinkeinosta, viranomaisista ja oman toimialan ihmisistä.

ToolBoxin lähestymistapa aiheeseen lähtee sekä olemassa olevasta imagoon keskittyvästä imagotiedoista, vahvuustekijöistä - sekä heikkouksista. Merkittävää on pohtia brändiä kilpailijoista katsottuna. Rajalliset resurssit ohjaavat valitsemaan brändin kärjeksi asioita, joissa alue tai yritys on suvereeni.

Brändi vaatii toteutuakseen paljon kärsivällisyyttä. Brändin toteutumiseen kuluu useita vuosia ellei vuosikymmeniä. Brändityön jalkautukseen tuleekin panostaa ja sitä on ohjaamassa strateginen ajattelu pitkällä aikavälillä.

Käytämme omassa brändityössämme kolmeen eri osaa-alueeseen keskittyvää arvopääomamallia: tuotteisiin, sosiaaliseen ja emotionaaliseen arvopääomaan keskittyvää arvopääomamallia. Brändityö ei tapahdu nopeasti, joten prosessin toteuttamiseen kannattaa varata riittävästi aikaa.

Viimeisin matkailukohteen bränditoteutus tehtiin Länsi-Uudellemaalle: LUMO Oy:n brändi syksyllä 2014.  

Opetamme matkailukohteen brändiprosessia Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa (osana matkailukohteen markkinointi) sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (LIPA Summer Schoon, Destination Branding).

Ota yhteyttä ja annamme lisätietoa, miten voimme tehdä brändiprosessin Sinulle!

Tutustu alla, miten Helsinkiin toteutettiin matkailubrändi.

 

Suvaitsevaisuustutkimuksen tuloksia

Kommentteja Suomen ja muun Euroopan maiden vähemmistöihin kohdistuvaan suvaitsevaisuuteen.

Vähemmistöjen suvaitsevaisuus Euroopassa 2015 (pdf)

 

Richard Floridan "Luova Luokka"

Helsinki Gay Friendly –kampanja – kaikki lähti Richard Floridan ajatuksista

Helsingin Gay Friendly –kampanjan yksi tärkeimmistä ajatuksista löytyy tunnetun kaupunkitutkijan Richard Floridan teoksesta The Rise of Creative Class, Luovan Luokan Nousu, 2002.

Richard Florida (s. 1957 NewarkNew Jersey) on yhdysvaltalainen ekonomisti ja kaupunkitutkija. Hän työskentelee professorina Toronton yliopistolla sekä johtajana Martin Prosperity –instituutissa.

Luova Luokka

Hänet tunnetaan erityisesti luomastaan käsitteestä luova luokka (engl. creative class) sekä kehittämästään niin kutsutusta gay-indeksistä. Florida on tutkimuksissaan löytänyt vahvan korrelaation luovan talouden sekä homoseksuaalien alakulttuurien kukoistavuuden välillä: hänen mukaansa alueilla, joilla homoseksuaaleja on paljon, voivat hyvin myös luovan talouden osa-alueet. Hän on myös pyrkinyt osoittamaan runsaasti kulttuurisia tekijöitä, jotka kannustavat innovatiivisuuteen ja luovuuteen, sekä teoksessaan The Flight of the Creative Class puhunut huolestuneeseen sävyyn Yhdysvaltojen alentuneesta globaalista kilpailukyvystä luovien kykyjen houkuttelemisessa.

Kaupunkimatkailun vetovoimaa selvittävä laaja tutkimus Baltiassa ja Pohjoismaissa tuki tätä ajatusta nostaa paikalliset ihmiset markkinoinnin keskiöön. Helsinki pärjäsi vetovoimatarkastelussa erityisesti paikallisten ihmisten osalta muihin baltialaisiin ja pohjoismaisiin kaupunkeihin verrattuna.

Nordic Oddity –kampanjasta eriytettiin omaksi kampanjakseen Helsinki Gay Friendly –kampanja, jonka näkyvimpiä markkinoinnin muotoja olivat mm. Helsinki Pride –tapahtuman markkinointiin osallistuminen, ns. gay-matkatoimistojen ja –mediavierailujen järjestäminen ja laaja julistekampanja Helsingissä. Myös Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston omassa julkaisumateriaaleissa kuluttajille sekä jälleenmyyjille tuotiin esille oma teemaesittely ”Helsinki Gay Friendly”.

Kampanjaa toteutettiin vuosina 2007 - 2012

Matkailuartikkeli

Kutsu: Matkailun Kehittämispäivä 14.6.2021

Lue koko artikkeli

ToolBox-travel Consulting Oy on erikoistunut palvelu- ja matkailuyritysten sekä matkailualueiden toimintaedellytysten parantamiseen. Painopiste kaikessa toiminnassa on kansainvälisyys ja kehittyminen.

 

ToolBox Consulting Oy
Maininkitie 2 C 22
FIN-02320 Espoo Finland
Puh. +358 50 375 1328
office [at] toolboxtravel.fi
» Katso tarkemmat yhteystiedot täältä

 

Kotisivut Sivumestari