Strategia

Matkailualue

Strategiatyössämme käynnistysvaihe on nykytila-analyysin ja kapasiteettien kartoitus. Matkailuelinkeinon taloudelliset ja työllisyysvaikutukset alueellisesti on syytä selvittää ennen strategiatyön varsinaista aloittamista.

Strategiatyössä kilpailutilanteen huomioiminen on tärkeää. Aluepoliittiset ja matkailuelinkeinon tavoitteet todetaan henkilökohtaisilla haastatteluilla. Prosessissa kootaan alueen vahvuuksista ja heikkouksista ehdotettu strategiasuunnitelma, joka esitellään alan toimijoille ja sidosryhmille.

Strategiatyön jalkauttaminen ja seuranta mittareineen sovitaan prosessin yhteydessä.

Olemme olleet mukana toteuttamassa mm. Levin Aasian markkinointistrategiaa (2015), LUMO Oy:n markkinointistrategiaa vuonna 2014. Olemme toteuttaneet myös työpajoja Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan matkailustrategiaprosessin kehittämisen yhteydessä vuonna 2013. Lisäksi olemme olleet tekemässä Lomaladun ry:n ABC-opasta kylämatkailun kehittämiseksi Suomessa vuonna 2014 sekä tekemässä sähköistä liiketoimintastrategiaa Outdoors Finland Etelä -hankkeessa vuonna 2012. Haltialan alueen (Helsinki) toimintastrategiaa olemme kehittäneet vuonna 2013 yhteistyössä usean Helsingin kaupungin viraston kanssa.

Yritys

Yrityksen strategisia kysymyksiä, joihin tulisi paneutua ovat:

  • Liikeidea
  • Kilpailuetu
  • Kehityspanostukset
  • Johtamistapa ja –kulttuuri
  • Tarjonta
  • Markkinat
  • Liiketoimintaorganisaatio
  • Rakennemuutokset
  • Resurssit

Ota yhteyttä, niin annamme mielellämme lisätietoa.

office [at] toolboxtravel.fi

Matkailuartikkeli

Espanjalaisten matkailu Suomessa 2019, 2022 ja 2023 - tulevaisuuden odotukset

Lue koko artikkeli

ToolBox-travel Consulting Oy on erikoistunut palvelu- ja matkailuyritysten sekä matkailualueiden toimintaedellytysten parantamiseen. Painopiste kaikessa toiminnassa on kansainvälisyys ja kehittyminen.

 

ToolBox Consulting Oy
Kalaonnentie 9 B 63
FIN-02230 Espoo Finland
Puh. +358 50 375 1328
office [at] toolboxtravel.fi
» Katso tarkemmat yhteystiedot täältä

 

Kotisivut Sivumestari