Venäjän talous hiipumassa. Kuinka käy Suomeen suuntautuvalle matkailulle Venäjällä?

Julkaistu 6.6.2013

Tutustuin Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskuksen (CEMAT) tuoreeseen raporttiin Venäjän talousnäkymistä ja pohdin onko kuinka merkityksellistä Suomen matkailulle keskittyä näinkin voimallisesti yhteen kansainväliseen markkinaan. Voisiko riskiä keventää lisäämällä keskittymistä useammalle markkina-alueelle? Missä näkyvät mm. venäläisten jättämä matkailutulo? Ostoksissa vai matkailupalveluja tarjoavissa yrityksissä? Riittääkö vain volyymi ja mikä on viipymän merkitys? Yksipuolistaako yhden tai kahden markkinoiden varassa oleminen myös asiakaspalvelua ja palvelutuotteistamista?

Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskuksen (CEMAT) tuoreen CEMAT Venäjän talousnäkymät 1/2013 –raportin tuloksia alla:  

"Korkeana pysyneestä öljyn hinnasta huolimatta Venäjän BKT:n kasvu on hidastunut viime vuoden 3,4 %:sta kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen 1,1 %:iin. Teollisuustuotannon kasvu oli viime vuonna vain 2,6 %, kun raakaöljyn tuotanto polki paikallaan ja maakaasun kysyntä niin koti- kuin ulkomaanmarkkinoilla supistui. Aiemmin talouskasvua korkealla kannatellut vähittäiskauppakin kasvoi enää 5,9 %. Kuitenkin kodinelektroniikan ja autojen myynti on pysynyt kasvu-uralla, kun kansalaisten tulot ovat olleet nopeassa nousussa. Kuluttajahintainflaatio näyttääkin kiihtyvän edelleen viime vuoden 6,6 %:sta, ja uusien asuntojen hinnat ovat yhä nopeassa nousussa. Tulojen kasvuun on vaikuttanut Venäjän hyvä työllisyystilanne sekä palkkojen ja eläkkeiden nopea nousu. Eläkerahastoihin on kuitenkin jo muodostunut vaje, ja päättäjien haasteena on löytää budjettirahoitus nopeasti kasvaneille sosiaalimenoille, kun samaan aikaan puolustus- ja turvallisuusmenoja aiotaan nostaa.

 

Venäjän ulkomaankaupan arvo kasvoi viime vuonna vain 2,2 % varsinkin viennin hitaan kasvun (1,4 %) painamana. Öljyn vientimäärä supistui, vaikka hinta nousikin hienoisesti, ja maakaasun toimitusten Eurooppaan arvioidaan vähentyneen jopa 15 %. Liuske-energian muualla (mm. Yhdysvalloissa) nopeasti kehittyneen tuotantoteknologian vuoksi venäläisen maakaasun vientinäkymät näyttävät huononevan. Venäjä panostaa silti edelleen voimakkaasti energia-alan vientikapasiteetin kehittämiseen mm. rakentamalla öljy- ja kaasuputkia, vaikka energiariippuvuuden vähentäminen onkin pitkän tähtäimen tavoitteena. Lisäksi maataloutta eri tavoin tukemalla pyritään vahvistamaan elintarvikeomavaraisuutta ja vähentämään ruoan tuontia. Viime aikoina Venäjän monet WTO-sopimuksen vastaiset kauppapoliittiset toimet ovat nostaneet epäilyjä sovittujen tullinalennusten toteutumisesta. Suomalaisyritykset ovat odottavalla kannalla mm. metsäteollisuudessa, kun samaan aikaan vienti vetää monilla erikoiskone-, koje- ja laite- sekä kemianteollisuuden aloilla, joilla Venäjän markkinat kasvavat nopeasti.

 

Ulkomaiset suorat investoinnit sekä Venäjälle että maasta ulos ovat yhä pitkälti venäläistä pääomaa, jota kierrätetään ns. veroparatiisien kautta. Poikkeuksena on vähittäiskauppa, jonka kansainväliset investoinnit Venäjälle ovat pääasiassa ns. aitoja ulkomaisia sijoituksia, toisin kuin esim. rahoitus- ja kiinteistösektoreilla. Ulkomaiset vähittäiskauppaketjut ovatkin edelleen kiinnostuneita Venäjän kulutustavaramarkkinoista ja ovat laajentamassa toimintojaan maassa lähivuosina. Suomalaisyritykset pitävät näkymiä valoisina myös rakennusalalla, jonka investointipotentiaaliin uskotaan edelleen."

Matkailuartikkeli

Virolaiset matkailijat: vertailu 2019 ja 2022 yöpymiset ja rahankäyttö

Lue koko artikkeli

ToolBox-travel Consulting Oy on erikoistunut palvelu- ja matkailuyritysten sekä matkailualueiden toimintaedellytysten parantamiseen. Painopiste kaikessa toiminnassa on kansainvälisyys ja kehittyminen.

 

ToolBox Consulting Oy
Maininkitie 2 C 22
FIN-02320 Espoo Finland
Puh. +358 50 375 1328
office [at] toolboxtravel.fi
» Katso tarkemmat yhteystiedot täältä

 

Kotisivut Sivumestari